Archiv pro rubriku: Obchod-Průmysl

Firemní večírek

Je všeobecně známé, že mezilidské vztahy významně ovlivňují produktivitu práce. Budovat dobré vztahy ve firmě a mít loajální zaměstnance by mělo být jedním z cílů vedení každé firmy.

 

Přestože firemní párty mohou na první pohled působit jako ztráta času, peněz a vynaložené energie, ve skutečnosti pomáhají motivovat zaměstnance a tmelit kolektiv.

Neformální setkání všech zaměstnanců na konci roku je vhodnou příležitostí, jak všem poděkovat za odvedenou práci v uplynulém roce a informovat je o plánech do budoucna.

Příprava firemního večírku tak, aby splnil svůj účel, není úplně jednoduchá a je časově náročná. Základem je určit finanční limit, který firma může na takovouto akci uvolnit, vybrat vhodný termín, místo a připravit program.

Neformální firemní setkání splní svůj účel pouze tehdy, pokud si z něj zaměstnanci odnesou nějaký příjemný a nezapomenutelný zážitek, o kterém mohou v práci diskutovat. Firemní večírek musí přesvědčit účastníky, aby měli chuť přijít i příště.

Firemní setkání je jedním z důležitých způsobů komunikace mezi managementem firmy a zaměstnanci a mělo by být součástí PR a marketingových aktivit firmy. Neformální a uvolněná atmosféra a příjemné prostředí mimo pracoviště usnadňují vzájemnou komunikaci

Každá marketingová aktivita je plánována a připravována tak, aby měla přínos pro firmu. Naplánovat a připravit firemní večírek je časově velice náročné, a pokud pořadatel nemá zkušenosti, těžko předem odhadne, že akce bude úspěšná. Řešením je, využít na uspořádání firemní akce služeb profesionální agentury, která má bohaté zkušenosti s realizací firemních akcí na míru a je tak zárukou úspěchu a nezapomenutelných zážitků. Mezi nejzkušenější společnosti zajišťující firemní akce nejen na Liberecku patří marketingová agentura ANERI s.r.o. z Liberce.

http://www.aneri.cz/cs/marketing/event-marketing/firemni-akce/firemni-akce-pro-zamestnance

http://www.aneri.cz/cs/marketing/event-marketing/firemni-akce/

http://aneri.cz/cs/aktualne/firemni-vecirek-/

Kdo zodpovídá za bezpečnost práce na pracovišti?

Mnohým zaměstnancům i zaměstnavatelům není zcela jasné, kdo zodpovídá za bezpečnost práce na pracovišti (BOZP). Je to zaměstnavatel nebo odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO), či vedoucí nebo řadový zaměstnanec?

 

Povinností každého zaměstnavatele je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s přihlédnutím na možná rizika ohrožení zdraví při konkrétní práci. Odpovědnost za BOZP pro konkrétní pracovní úsek či pracoviště má vedoucí zaměstnanec, jehož povinností je dle zákoníku práce vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP. Vedoucí zaměstnanec je odpovědný za BOZP na konkrétním pracovišti i v případě, že je ve firmě OZO (ať už externí nebo vlastní zaměstnanec). Aby měl vedoucí zaměstnanec potřebné znalosti, musí projít školením BOZP, které by mělo být zaměřeno na konkrétní pracovní činnosti na daném pracovišti. Odborně způsobilá osoba může být poradcem pro vedoucího pracovníka. Vedoucí zaměstnanec nemůže svoji odpovědnost za BOZP odmítnout.

Vzhledem k tomu, že je vedoucí zaměstnanec odpovědný za BOZP na pracovišti, které vede, má zároveň právo rozhodovat o způsobu vedení BOZP a o výběru ochranných pracovních pomůcek. Pracovník OZO nemůže do pravomocí vedoucího pracovníka zasahovat, ale může jej pouze upozorňovat a poskytovat rady.

Vedoucí zaměstnanec odpovídá za BOZP nejen svých podřízených pracovníků, ale i za bezpečnost všech osob, které se na daném pracovišti s jeho vědomím vyskytují. Vedoucí zaměstnanec má nejen odpovědnost za zajištění BOZP na svém úseku, ale týká se jej také trestněprávní odpovědnost.

Jak nejlépe zajistit BOZP pro konkrétní pracoviště vedoucím zaměstnancům ochotně poradí i odborní pracovníci společnosti UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou. Tito pracovníci zároveň doporučí nejvhodnější ochranné pracovní pomůcky pro pracovníky na daném pracovišti.

http://www.uvex-safety.cz/cz/uvex-safety-group/made-by-uvex/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/kdo-zodpovida-za-bezpecnost-prace-na-pracovisti/

Nezodpovědný přístup zaměstnanců k používání OOPP se nevyplácí

Zákoník práce ukládá povinnosti zaměstnavatelům i zaměstnancům v oblasti používání osobních ochranných pracovních pomůcek.

 

Povinností zaměstnavatele je poskytnout zaměstnancům takové ochranné pracovní pomůcky, které jim chrání zdraví a životy před možnými riziky na pracovišti. Poskytnuté OOPP musí odpovídat podmínkám na pracovišti a zároveň musí zohledňovat dispozice a potřeby konkrétního zaměstnance. Na základě analýzy rizik zaměstnavatel vybere vhodné OOPP a jejich používání zanese do vnitřního předpisu.

Na druhé straně pro zaměstnance tímto vzniká povinnost tento předpis respektovat a přidělené ochranné pomůcky používat. Nepoužívání ochranných prostředků může být považováno jako porušení pracovní kázně. Velký problém nastane pro zaměstnance, který nepoužije přidělené OOPP, pokud dojte k úrazu. Jestliže je prokázáno, že zaměstnanec nepoužíval přidělené ochranné prostředky v době úrazu, porušil pracovní kázeň a zaměstnavatel mu nemusí dorovnávat mzdu či jej jakýmkoli jiným způsobem podporovat.

Jedním ze základních předpokladů, aby zaměstnanci ochranné prostředky používali, je komfort jejich užívání. Pokud ochranný prostředek nebude zaměstnance v ničem omezovat a nebude jej nijak obtěžovat, je málo pravděpodobné, že jej nebude používat.

Každý pracovní úraz je problémem nejen pro zraněného zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Zaměstnavatel by tak měl svým pracovníkům poskytovat kvalitní OOPP, které zajišťují zaměstnancům maximální komfort užití.

Mezi OOPP nejvyšší kvality a vysokého komfortu nošení patří určitě všechny ochranné prostředky značky uvex. Dodavatelem kompletního sortimentu ochranných pracovních pomůcek značky uvex  v České republice je společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou.

http://www.uvex-safety.cz/cz/kontakt/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/nezodpovedny-pristup-zamestnancu-k-pouzivani-oopp-se-nevyplaci/

Domáci výrobca THERMO|SOLAR radí ako na OZE

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., poskytuje už niekoľko rokov zákazníkom rady, ako ekonomicky a ekologicky využívať OZE (obnoviteľné zdroje energie). Po spustení podporného programu Zelená domácnostiam sa počty záujemcov o rady znásobili a firma preto prináša informácie už cez 2 webové stránky. K pôvodnému www.thermosolar.sk pribudla predvlani aj stránka www.solarneslovensko.sk.

Hovorí riaditeľ THERMO|SOLARU Žiar, s. r. o., Alfréd Gottas: ,,Zariadenia na využívanie OZE sú dlhodobou investíciou a majú slúžiť svojim zákazníkom desaťročia. Väčšinou si ich človek vyberá len raz za život. V doterajších kolách projektu Zelená domácnostiam si zákazníci vyberali z viac ako 300 typov registrovaných slnečných kolektorov, keď celkový počet registrovaných zhotoviteľov zariadení na využívanie OZE presiahol 800 (z toho viac ako 500 zhotoviteľov inštalujúcich slnečné kolektory). Vybrať si nie je pre laikov vôbec jednoduché. Preto im radíme ako uspieť v žiadostiach o podporu od SIEA. Pokiaľ sa na nás obrátia mailom alebo telefonicky, snažíme sa im prinášať riešenia priamo na mieru. Nie každé zariadenie na OZE je vhodné pre každého a správna rada ušetrí spotrebiteľom značne prostriedky a vyhnú sa neefektívnym investíciám.“

Dodáva, že najčastejšími kritériami, ktoré rozhodujú v prospech výrobkov THERMO|SOLARU oproti konkurencii, je pomer cena a kvalita, životnosť, výkon, referencie, garancie, servis a poradenstvo. Výsledkom je, že v doterajších kolách patrili slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARU medzi najčastejšie inštalované zariadenia zo všetkých.

„Vyrábame termické slnečné kolektory s preukázanou viac ako 35 ročnou životnosťou a 12 ročnou zárukou. Ponúkame optimálne riešenia s garantovanou návratnosťou pre majiteľov rodinných domov, bytové domy, firmy a organizácie. Patríme medzi najlepších vo svojej triede. Premyslená konštrukcia a prísne vykonávaná kontrola kvality u našich fotovoltických solárnych panelov a modulov zaručuje vyššie energetické výnosy v testovacích podmienkach ako aj v reálnych inštaláciách. Náš vlastný testovací systém zaručuje, že všetky komponenty modulov dosahujú najvyššie možné štandardy kvality. Sme najväčším dodávateľom solárnych riešení v strednej Európe. Máme 40 rokov skúseností v solárnej technike. Naše vybrané produkty inštalujú iba oprávnení zhotovitelia v projekte Zelená domácnostiam. Poskytujeme najvýhodnejšie ceny a montáže, pretože sú to ceny priamo od výrobcu. Máme pritom najhustejšiu sieť certifikovaných montážnych partnerov na Slovensku. Riešenie modulujeme pre malých aj veľkých, od domácností až po veľké a atypické inštalácie,“ vymenúva A. Gottas.

Ako získať dotácie z projektu Zelená domácnostiam v roku 2017

Od apríla 2017 sú dotácie na obnoviteľné zdroje energie vyhlasované pravidelne každý mesiac. Pozrite si harmonogram jednotlivých kôl v r. 2017. „Nový systém častejších kôl s nižšou výškou dotácie môže znamenať, že spočiatku bude neuspokojených žiadateľov viac a niektorí budú musieť podávať žiadosť opakovane. Preto odporúčame mať v 1. deň spustenia ďalšieho dotácií všetko pripravené. Ak nechcete zmeškať vyhlásenie termínu ďalšieho kola dotácií, zapíšte sa do nášho newslettru nižšie alebo vyplňte cenový dopyt. V oboch prípadoch vás upozorníme na začiatok kola emailom. Skôr ako začnete uvažovať o dotácii, oboznámte sa s podmienkami podpory projektu Zelená domácnostiam. Na začiatok sa odporúčame uistiť, že spĺňate podmienky na udelenie dotácie,“ dodáva A. Gottas.

Tri kroky k získaniu dotácie:
1. Konzultujte riešenie s odborníkom na danú oblasť. Vyplňte on-line formulár a zistite, aké riešenie je vhodné pre Vašu situáciu a peňaženku a aká je výška dotácie pre dané riešenie. V tomto kroku získate aj možného zhotoviteľa, ktorý vám dodá a odborne namontuje vybrané riešenie. Pozn. Neodporúčame si tovar kupovať samostatne a až potom hľadať zhotoviteľa. Dotáciu si, na rozdiel od minulosti, môžete uplatniť len z faktúry zhotoviteľa. Samostatným nákupom by ste o väčšinu dotácie prišli.

2. Ak už máte vybraného zhotoviteľa a konkrétne riešenie aj s cenovou ponukou, požiadajte o poukážku u SIEA. O poukážku neodporúčame žiadať skôr, ako si u vybraného zhotoviteľa neoveríte, že sú schopní zariadenie do 3 mesiacov od vydania poukážky dodať (táto lehota platí pre všetky kolá v r. 2017)! O poukážku môžete po spustení ďalšieho kola požiadať iba cez internet na tejto stránke (momentálne to nie je možné, o poukážku bude možné požiadať až po spustení daného kola).
Prichystajte si aj všetky údaje o nehnuteľnosti, na ktorú chcete umiestniť zariadenie na OZE, vrátane údajov z katastra nehnuteľností. V žiadosti musíte uviesť katastrálne územie, súpisné číslo nehnuteľnosti uvedené na liste vlastníctva a číslo listu vlastníctva. Pri vypĺňaní žiadosti odporúčame dobre zvážiť, ktoré uprednostňujúce podmienky spĺňate. Po vyplnení formuláru bude odoslaná na Vašu e-mailovú adresu správa, ktorú treba ČO NAJSKÔR potvrdiť.

3. Až kliknutím na linku v potvrdzovacom emaile je dokončený celý proces vyplnenia žiadosti! Pre úspešnosť žiadosti o vydanie poukážky je rozhodujúce uplatnenie uprednostňujúcich kritérií a čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku v emaile. Ak potrebujete opraviť údaje vo Vašej žiadosti, odkaz „POTVRDIŤ“ v mailovej správe ignorujte a vyplňte si novú žiadosť.
Ak v e-mailovej správe kliknete na „POTVRDIŤ“, podať novú žiadosť o vydanie poukážky je možné najskôr po uplynutí 30 dní! O poukážku žiadajte až v čase, keď máte zariadenie vybrané a budete ho môcť v dohodnutom termíne inštalovať.

4. Zaregistrujte poukážku u zhotoviteľa a vyberte si termín inštalácie. Platnosť poukážky je len 30 dní od jej vydania. Do tejto lehoty ju musíte odovzdať zhotoviteľovi a ten ju musí zaregistrovať v SIEA a požiadať o jej preplatenie musí do 3 mesiacov od tohto dátumu.

Viac informácií je na www.thermosolar.sk, alebo na : tel.: +421-45-601 6080

Originálne ručne kované postele zo železa z Handlovej dobyli Ameriku

Náročný severoamerický trh dobyli umelecké ručne kované postele zo železa z dielne umeleckého kováčstva Jána Kanianskeho Interierkov, Handlová. Solventní zákazníci v zámorí si takýmito originálnymi výrobkami zdobia svoje apartmány a penthousy vo výškových budovách. K posteliam si často dokupujú celý sortiment ďalších ručne kovaných výrobkov. Túžba odlíšiť sa a snaha o nadčasovosť tak stoja aj za súčasným boomom záujmu o ručne kované výrobky. Informuje o tom umelecký kováč a riaditeľ firmy Interierkov Ján Kaniansky.
„Už tretí rok s úspechom vyvážame do Ameriky ručne kované postele. Každý výrobok je originál a tamojší trh zareagoval mimoriadne pozitívne na kvalitnú ručnú prácu, aká sa dnes vo vyspelých krajinách cení. Predaj na tomto veľmi náročnom trhu sa rozbehol veľmi dobre a v súčasnosti na ňom realizujeme viac ako dve tretiny produkcie. Vývozným hitom sa stali spálňové sety zložené z manželskej postele, nočných stolíkov, stropného lustra, zrkadla, stojanovej lampy a garniže. Tieto výrobky zo železa, alebo kombinácie rôznych kovov sú zladené a tvoria kompaktný celok pre spálňu zariadenú v jednotnom štýle. Vývoz realizujeme prostredníctvom nášho obchodného partnera, ktorý ma exkluzivitu. Každý náš výrobok je originál a za svoje peniaze zákazník dostane pridanú hodnotu výnimočnosti. Ide o originálnu, náročnú ručnú prácu, s vysokou pridanou hodnotou, náročnú na čas a technológie. Exkluzivita a kvalita niečo stoja, ale nároční zákazníci si za výnimočnosť radi priplatia,“ konštatoval J. Kaniansky.
Zdôraznil, že firma nevyrába iba na export, ale ich výrobky si môže dovoliť aj domáca klientela. Aj Slováci zatúžili po ručnej remeselno-umeleckej práci a vyzdobujú si svoje domy a byty. Zákazníci už nechcú vidieť rovnaké brány a ploty ako majú susedia, navyše často z obchodného reťazca, ale túžia po originalite exteriérov a interiérov. Technologické postupy kovania železa si však vyžadujú čas, námahu a skúsenosti, nemôže ich robiť ktokoľvek, lebo každá chyba sa vypomstí. Kováčsky proces zahŕňa prípravu materiálu, nahrievanie železa vo vyhni, kutie, zváranie jednotlivých častí, ručné tvarovanie detailov. Nakoniec výrobok natrieme niekoľkými vrstvami farby a vyzdobíme patinou. Patinovaním vyniknú všetky kováčske detaily na miestach kde sa búchalo kladivom a tepalo.
„Slováci ešte len objavujú pôvab ručne kovaných postelí a ich originalitu. Trh sa však čoraz väčšmi diverzifikuje a mať doma niečo výnimočné je túžbou predovšetkým zákazníčok. Čaro tvorby týchto výrobkov je aj v tom, že sa zákazníci môžu priamo podieľať na ich tvorbe. Prichádzajú k nám inšpirovaní obrázkami na internete, alebo v časopisoch. My sa im snažíme vyhovieť a preto ich nápady konzultáciami dotiahneme do finálnej podoby, zhotovíme náčrty a dohodneme cenu. Finálna podoba výrobkov sa prispôsobuje vkusu a rozpočtu zákazníkov. Napriek tomu, že ide o umeleckú kováčsku prácu, ceny za originálne výrobky sú veľmi prijateľné. Za svoje peniaze u nás zákazník dostane pridanú hodnotu výnimočnosti a sám sa podieľa na zrode konečnej podoby diela,“ zdôrazňuje J. Kaniansky.
Firma Interierkov nevyrába na sklad, ale len na základe objednávok a požiadaviek od zákazníkov. Zákazníckym hitom firmy sú ručne kované poštové schránky zo železa v tvare tašiek. Najväčší záujem je o patinovanú úpravu vo farbe rifľoviny, či jemného pozlátenia na čiernom podklade. Každá zo schránok je originálnym umeleckým dielkom. Na poštovú schránku si každý môže dať vykovať napríklad číslo domu, bytu alebo iniciály. Obľúbené a úspešné sú aj ručne kované originálne ruže zo železa, vhodné hlavne pre ženy k narodeninám, meninám, na Valentína, Deň žien, či pri akejkoľvek inej príležitosti. Na výber sú stovky ruží, každá z nich je originálom. Firma vyrába široký sortiment exteriérových a interiérových výrobkov. Pre exteriér sú to poštové schránky, kované ploty, brány, zábradlia, pergoly, altánky a doplnky pre záhradu. K interiérovým výrobkom patria kovové postele, lampy, zrkadlá, svietniky, schodiská a rôzny interiérový nábytok a doplnky. Zákazníci si ju môžu nechať výrobky doručiť aj na dobierku objednávkou z internetu.
Ďalšie informácie sú na: www.interierkov.sk, https://www.facebook.com/interierkov/?hc_location=ufi, tel. 0903 956 348

V drevodomoch od M-House je aj v horúčavách príjemne

Najlepšou ochranou pred prehrievaním obytného priestoru je dobre navrhnutý dom s využitím správnej orientácie na svetové strany, primeranými presklenými, ale aj tieniacimi plochami a hlavne materiálmi, ktoré zabraňujú prehrievaniu. Nie každý chce žiť ako v skleníku. Dôvodom môže byť nielen snaha o súkromie, ale hlavne snaha predchádzať vysokým teplotám v interiéri počas letných dní. Lepšie a zdravšie než chladiť je dom neprehrievať. Zabrániť prehrievaniu možno použitím vhodných materiálov, ktoré navyše zabezpečujú zdravú klímu v interiéri a prispievajú k tepelnej pohode najmä v lete. Zdravé domy, ktoré sa neprehrievajú, stavia jeden z popredných zhotoviteľov drevostavieb, spoločnosť M-House, s. r. o..

Ing. Petra Jakubová z firmy M-House hovorí: „Ak má pasívny dom zabezpečiť čo najvyšší štandard bývania, je potrebné venovať čas projektovej dokumentácii. Musí sa predovšetkým zabezpečiť vhodné orientovanie stavby na svetové strany, množstvo a veľkosť presklených plôch a systém ich tienenia v letných mesiacoch. Netreba však zabúdať na detaily, akými sú napríklad: dôsledné zateplenie stien, stropov a podláh, kvalitné okná a dvere a ďalšie. Takéto domy ponúkajú vyšší štandard bývania, trvanlivosť konštrukcií, vysokú precíznosť a kvalitu realizácie, nízke prevádzkové náklady a dobrú vnútornú klímu aj vďaka využitiu certifikovaných a ekologických materiálov pri výstavbe. Naša firma používa certifikovaný konštrukčný systém STEICO/TEPORE, ktorý zaručuje vysokú kvalitu a dlhú životnosť drevostavieb. Najväčší rozdiel medzi našimi a niektorými konkurenčnými stavbami je v používaní drevovláknitých a konopných izolácií, oproti bežne zaužívaným polystyrénovým a minerálnym izoláciám. Dodatočne sa síce dá chladením pomôcť aj prehriatym stavbám, ale sú to zbytočne vyhodené peniaze, ktoré mohol vlastníkovi domu ušetriť projektant už pri projektovaní domu, či jeho realizácii.“

Ďalej poukazuje na to, že niektorí investori ešte stále neprimerane tlačia na ceny, a preto sú projektanti nútení používať čo najlacnejšie ľahké izolačné materiály. Pri ľahkých minerálnych a fúkaných PUR izoláciách však neplatí zásada – čím väčšia hrúbka izolácie, tým lepšia tepelná ochrana interiéru v lete. Steny a strechy s použitím týchto ľahkých izolačných materiálov nemajú dostatočnú tepelnú kapacitu, aby dokázali zabrániť prehriatiu konštrukcie. Obyvatelia takýchto domov to potom pocítia najmä v podkrovných priestoroch, keď ani večer nedokážu naakumulované teplo vyvetrať.

,,V našich stavbách používame drevovláknité izolácie, ktoré vďaka svojej objemovej hmotnosti a vysokej mernej tepelnej kapacite (čo je akumulačná schopnosť zabraňujúca letnému prehrievaniu) dokážu niekoľkonásobne lepšie odolávať vonkajším horúčavám. K takýmto izoláciám patrí aj nadkrokvová izolácia (napríklad STEICO Universal), ktorá má niekoľkonásobne vyššiu objemovú hmotnosť (230 až 270 kg/m3) ako minerálne izolácie. Pri použití ľahkých izolácii (sklená vata, polystyrén, minerálna vlna a iné), s fázovým posunom cca 6 hodín, sa v letných mesiacoch konštrukcia, keď je vonku najväčšia horúčava zohrieva a sála teplo do interiéru. Čiže večer okolo 20 až 22 hodiny je v interiéri najväčšie teplo, ktoré sa nedá vyvetrať ani oknami.
V prípade použitia kombinácie drevovláknitých izolácií, akou je napr. STEICO Universal (alternatíva STEICO Special) a STEICO Flex je fázový posun až 16 hodín a konštrukcia sa zohreje v čase, keď je slnko dávno za horizontom, reálne až na druhý deň nadránom. Čo v praxi znamená, že konštrukcia chladne už počas noci a naakumulované teplo vracia späť do exteriéru. Drevovláknité izolácie preto zabezpečujú v interiéri v letných mesiacoch príjemnú klímu a tepelnú pohodu,“ vysvetľuje P. Jakubová.

Upozorňuje aj na to, že v projektovej dokumentácii je na riešenie tohto problému potrebné počítať so správnym návrhom presahov striech, alebo tieniacich konštrukcií. Dobre navrhnuté presahy zabezpečia, že v zime keď je slnko nízko, interiér sa zohrieva. V lete, keď je slnko vysoko je naopak zabezpečené tienenie interiéru, do ktorého sa vďaka presahom slnečné lúče nedostanú. Pomôcť môže i vysadenie stromov tieniacich presklené plochy a ďalšie konštrukcie. Najúčinnejším riešením proti prehrievaniu cez sklenené plochy je použitie exteriérových žalúzií. Na ochranu pred horúčavami v letných mesiacoch je možné využiť aj klimatizáciu, ktorá však nie je najzdravšia a treba počítať s vyššími investičnými nákladmi.

,,Oveľa lepšie je chladenie tepelným čerpadlom. V našich stavbách máme overený systém vykurovania tepelnými čerpadlami. S týmito tepelnými čerpadlami dokážeme rodinný dom v zimnom období vykúriť a v letnom období naopak schladiť, navyše zabezpečujú aj ohrev teplej vody. Systémom chladenia cez podlahové vykurovanie nemá klient žiadne obstarávacie náklady naviac, nie sú potrebné ďalšie rozvody, prípravy klimatizačných jednotiek a pod. Postačuje rozvod podlahového vykurovania a klient získa vyšší komfort. Tepelné čerpadlo je značnou investíciou, ale čas návratnosti sa skracuje, ak sa ním v zime kúri a v lete chladí. Ušetrí sa tak aj na mesačných nákladoch a klient získa príjemný komfort vnútorného prostredia. Tepelné čerpadlo zabezpečuje dva spôsoby chladenia. Prvý spôsob je realizovaný pomocou rozvodov podlahového (stenového, alebo stropného) „vykurovania“, to znamená, že sa do systému sa vháňa studená voda, ktorá odoberá z priestoru teplotu. V tomto prípade je veľmi dôležitá regulácia systému. Príliš chladná voda v systéme by mohla spôsobovať kondenzáciu na povrchu potrubia. Druhý spôsob je formou cirkulácie vzduchu pomocou Fan coil jednotiek – je to jednotka, ktorá vyzerá ako klimatizačná, napojená však je na tepelné čerpadlo.“ zakončuje P. Jakubová.

M-House, s.r.o., sa špecializuje na difúzne otvorené konštrukcie určené pre ultranízkoenergetické a pasívne drevodomy bez použitia igelitovej parozábrany, preto ich domy „dýchajú“. Zamestnanci firmy sú držiteľmi medzinárodného certifikátu Passive House Designer vydávaného na Slovensku pod hlavičkou IEPD.

Ďalšie informácie sú na: www.mhouse.sk, email: info@mhouse.sk, tel.: 0918 885 777