V poslední dekádě roku 2014 vznikl můj první studentský projekt kulturních stránek Kultura v hl. Praha jako nedílná součást k praktické části absolventské práce Zajištění kulturních potřeb občanů hl. m. Prahy. Stránky zahrnovaly nejen kulturní reportáže, ale také anonymní dotazníky. Rok po úspěšné obhajobě Absolventské práce v třetí dekádě roku 2015 byla spuštěna online fotografická galerie Kouzlo barevné fotografie, kde jsem především publikovala fotografické snímky z Botanické zahrady hl. m. Prahy a Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Fotografická galerie je v současnosti stále živá, a je obohacována o další fotografické snímky z mnoha jiných malebných míst hlavního města. Součástí galerie je rovněž květena, která roste běžně v našich zahrádkách.

Zajisté, online galerie je pouze střípkem mé vášně k fotografování. Můj soukromý archív sčítá kolem 2.000 fotografií. Nicméně, k prezentaci sebe jako studentky a mladé amatérské fotografky jsem se snažila vybrat pouze ty fotografie, o kterých se domnívám, že si zaslouží naší pozornost.

Online fotografická galerie oslavila v akademickém roce 2016/2017 dva roky od svého založení.

2 měsíce od svého založení slaví zcela nový projekt.

Bližší informace níže v textu.

V akademickém roce 2015/2016 jsem nastoupila ke studiu VŠRR v Praze. Nyní jsem ve 3. ročníku bakalářského studia / obor Bezpečnostní managament. Klíčovým tématem mé bakalářské práce je korupce v české společnosti. Po velmi dobré zkušenosti s projektem kulturních stránek, jsem k praktické části bakalářské práce spustila nový studentský projekt. Studentským projektem Korupce ve společnosti bych Vás velmi ráda pozvala k výzkumnému šetření, které jsem opět  koncipovala  prostřednictvím anonymních dotazníků. Pevně věřím, že i tento projekt si najde své příznivce, kteří se budou spolupodílet na novém výzkumném projektu.

Všem respondentům děkuji za spolupráci

S přáním pěkného dne Ivana Kryllová