Žádaný systém docházky zpracovaný firmou Dignus je aplikovatelný na rodiče, jejich děti i pracovníky. Hodnotný online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny se jednoduše ovládá a je spolehlivě ochráněn. Dignus informační systém školky byl připraven pro pracovníky školky, pro veškerého rodiče i pro zaměstnavatele v MŠ, při výchově svěřených dětí pomáhá k dobré spolupráci mezi rodiči a pedagogy. Systém Dignus předkládá nutné informace rodičům, dají se do něj vkládat novinky, fotky, můžou se do systému ukládat také fakturační materiály. Soudobě se díky vypilovanému, a přesto jednoduchému modelu dá vypočítat výše školného ze zápisů o docházce. Zaměstnavatelům i pracovníkům ve výchovných zařízeních informační systém školky napomáhá spravovat žádosti o dovolenou a veškerou evidenci. Výpočet statistik a sestav pro management školního zařízení je přirozenou součástí Dignus.

Provozovatel MŠ nebo jeslí si ze zákona musí průběžně evidovat docházku, a proto je nezbytná registrace dětí. Praktický docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny Dignus splňuje požadavky elektronické evidence docházky pomocí čipů či přístupových karet. Dignus zlehčuje práci zaměstnanců, přitom zlehčí registraci celého chodu MŠ, dětské skupiny neboči například jeslí. Program Dignus bude pedagogům a pracovníkům před spuštěním představen a názorně předveden, pomůže se jim s prvotními nesnázemi, na všechny otázky se dostane odpovědi.

Programu porozumí i ti pedagogové, kteří se v administrativě neorientují tolik jako při výchově dětí. Program Dignus zjednodušuje veškerou administrativu na úplné minimum. Školským zařízením se jednotlivé programy Dignus předávají na míru a v zašifrované podobě, jsou zabezpečeny před zneužitím a nikdo neoprávněný nemá pravomoc a možnost do nich vniknout.