Fobie, strach, úzkost a deprese jsou termíny, které řada lidí využívá jako synonyma. Jen málokdo ví, jaký je skutečně mezi nimi rozdíl. My si v tomto článku budeme povídat pouze o jednom z těchto problémů, které mohou člověka dovést do mnohdy závažného psychického zdravotního stavu, o fobii.

Pod pojmem fobie rozumíme abnormální strach z něčeho konkrétního, s čím jsme nebo máme přijít do kontaktu. Může to být strach z lidí, zvířat nebo určitých situací.

Specifickým znakem fobie je to, že vzniká kvůli nějakému zážitku či nepříjemné zkušenosti z minulosti. Tento zážitek se člověku trpícím fobií neustále vrací – v první fázi tehdy, když má být bezprostředně vystaven setkání s předmětem fobie, nebo časem i zcela mimovolně, což může trvat i po celý den.

Jaké druhy fobií rozlišujeme?

  • Arachnofobie – strach z pavouků – patří k těm nejčastějším fobiím ze zvířat. Osoba, která touto fóbií trpí, nesnese pohled na živého pavouka nebo ani na pavouka na fotografii – pavouk v ní vyvolává nepříjemné fyzické reakce.
  • Klaustrofobie – neboli fobie z uzavřených prostor je také častou formou fobie. Může být velmi nebezpečná, pokud se člověk ocitne v nějakém prostoru, z kterého se nemůže rychle dostat bez cizí pomoci ven.
  • Sociální fóbie – lidí s touto fobií bohužel stále přibývá. V době sociálních sítí a internetové komunikace začíná být sociální kontakt s lidmi tváří tvář čím dál větším problémem. Člověk trpící sociální fobií však nemá primárně strach z druhých lidí, ale paradoxně z vlastního selhání před lidmi – tedy jej hodně trápí to, jak vypadá v očích druhých – vadí mu například, že by se mu lidí smáli, jak vypadá, jak mluví, jak se obléká apod. Určitou formou této fobie je i strach z mluvení na veřejnosti, který však jde jednoduše pomocí dobré přípravy a tréninku zkorigovat.
  • Strach z létání letadlem – není tak vážnou fobií, tedy až do okamžiku, kdy člověk musí někam letět letadlem. Pomocí EFT terapie či tréninku ji lze rovněž úspěšně řešit.
  • a spousta dalších forem

Trpíte některou z forem fóbií a chcete svůj problém řešit? Pomoci Vám může EFT terapie.

Zbavit se fobií vám pomůže certifikovaná terapeutka metodou EFT Jana Čechráková. V její praxi pomohla již desítkám klientů, kteří měli ve svém životě s fobiemi problémy a stěžovaly jim život. Cílem terapie nehledě na formu fobie je pomocí akupresury na meridiánové body a formulaci správné ladící věty odhalit všechny negativní emoce, které se za fobií skrývají a uvolnit je.

Jana Čechráková vykonává svou terapeutickou praxi v Praze, ale jsou možné i skype konzultace. Neváhejte ji kontaktovat nebo si rovnou objednat schůzku.