Archiv pro rubriku: Finance

Hledáte články o GDPR, nebo datacentrech?

Již v květnu 2018 začne platit nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů – označované také zkráceně jako nařízení GDPR. Směrnice GDPR přináší nová práva a povinnosti při práci s daty o občanech Evropské unie. Seriozní organizace musí mít do května 2018 hotovou implementaci GDPR a ideálně i nezávislý GDPR audit. Proto v tomto článku přinášíme tipy na zajímavé články a akce právě o problematice GDPR, které rozhodně stojí za to si přečíst. Kromě toho, také níže naleznete články o datových centrech a informačních systémech.

Akce: GDPR: Jste na něj připraveni?

První odkaz vás zavede na webové stránky tuesday.cz, kde najdete bližší informace o proběhlé akci s názvem GDPR: Jste na něj připraveni? Dozvíte se například, že GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Týká se všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Více se můžete dočíst zde.

ITPOINT.CZ – tiskové zprávy Asociace ICT

Na webu ITPOINT.CZ najdete mimo jiné tiskové zprávy společnosti Asociace za lepší ICT řešení. Asociace za lepší ICT řešení, obecně prospěšná společnost je nezisková organizace, která pomáhá firmám a institucím nalézt lepší řešení jejich potřeb pomocí ICT technologií.

Můžete se pustit do čtení těchto článků:

 • Výsledky průzkumu připravenosti na GDPR mezi dodavateli podnikových informačních systémů (21.7.2017)najdete zde
 • Jak zvýšit efektivitu provozu datového centra (27.3.2017) najdete zde
 • Jak najít lepší informační systém (28.7.2016) najdete zde

10 najčastejších otázok k poukážkam na OZE

THERMO|SOLAR radí: OZE sa vyplatia

V doterajších kolách projektu Zelená domácnostiam, ktoré vyhlásila SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) počas dvoch rokov si zákazníci mohli vyberať zo stoviek registrovaných zhotoviteľov zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Vybrať si z obrovskej neprehľadnej ponuky to najvhodnejšie zariadenie a zhotoviteľa nie je pre laika jednoduché. Prinášame 10 najčastejších otázok k poukážkam na OZE. Odpovedá riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLARU Žiar, s. r. o., Alfréd Gottas.
Bude dosť peňazí pre všetkých záujemcov o OZE?
V roku 2018 vydá v rámci projektu Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra poukážky v hodnote minimálne 13 mil. eur. O podporu na fotovoltické inštalácie sa budú môcť domácnosti v mimobratislavských regiónoch uchádzať v dvoch kolách. Konkrétne termíny budú uvedené v harmonograme, ktorý SIEA zverejní do konca roka 2017. Pilotný národný projekt Zelená domácnostiam v roku 2018 končí, preto SIEA plánuje čo najviac kôl vyhlásiť už v prvom polroku. Vyčlenená čiastka 13 mil. eur na rok 2018 je minimálna, môže sa neskôr navýšiť o hodnotu už vydaných poukážok, ktoré zostanú nevyužité. Kolá zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu elektriny budú aj naďalej vyhlasované samostatne. Podobne ako v roku 2017 bude na fotovoltické inštalácie určená štvrtina z uvedenej alokácie. V súčasnosti SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby bolo možné od roku 2019 využiť ďalšie prostriedky vyčlenené na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Do roku konca rozpočtového obdobia je na túto formu podpory z európskych a štátnych zdrojov na inštaláciu zariadení na využívanie OZE vyčlenená suma vo výške až 115 mil. eur. Teda od roku 2019 by sa malo rozdeliť zvyšných 70 mil. eur.
Koľko naozaj ušetrím pri využívaní zariadení na OZE?
Zariadenie z akciovej ponuky s 3 kolektormi TS 300 a 300-litrovým zásobníkom na teplú vodu si môžete zaobstarať na kľúč už za cca 4 000 eur. Štát pritom preplatí 1 750 eur Bežná domácnosť so 4 osobami môže ušetriť na ohreve vody až 250 eur ročne. Pri takmer nulových úrokoch z vkladov v bankách je to najlepšia investícia a bude prinášať benefity ďalších najmenej 40 rokov. Štát prepláca 30 až 50 % zo všetkých nákladov, vrátane montáže. Poukážky zlacňujú tieto zariadenia tak, že sa stávajú nielen ekologickými, ale aj ekonomicky veľmi zaujímavými. Dotácie nielenže znižujú návratnosť investícií do OZE až na polovicu, ale po ich zaplatení má zákazník v ďalšom období značne zníženú energetickú náročnosť domácnosti. Záujem potrvá ešte niekoľko rokov. Tento program je výhodný pre všetkých – šetrí životné prostredie, osobné financie, prináša nové pracovné príležitosti pre montážnikov, prispieva do štátneho rozpočtu cez dane a odvody a je investíciou do budúcnosti. Dôležité je, aby podpora bola v nejakej forme zachovaná aj po roku 2020.
Ako zaručene uspieť pri prideľovaní poukážok na kúpu a inštaláciu OZE?
Odporúčame mať v prvý deň od prvej minúty spustenia ďalšieho kola dotácií všetko pripravené. Ak nechcete zmeškať vyhlásenie termínu ďalšieho kola dotácií, zapíšte sa do newslettru THERMO|SOLARU alebo vyplňte cenový dopyt. V oboch prípadoch vás firma upozorní na začiatok kola emailom. Skôr ako začnete uvažovať o dotácii, oboznámte sa s podmienkami podpory projektu Zelená domácnostiam. Pozrite si harmonogram jednotlivých kôl v roku 2018.
Aký je správny postup?
Na začiatok THERMO|SOLAR odporúča záujemcom uistiť sa, že spĺňajú podmienky na udelenie dotácie. Potom by mali nasledovať tri kroky k získaniu dotácie: konzultácia s odborníkom, požiadanie SIEA o vydanie poukážky, registrácia poukážky u zhotoviteľa. Pri konzultácii riešení na danú oblasť s odborníkom z THERMO|SOLARU si vyplňte on-line formulár a zistite, aké riešenie je vhodné pre vašu situáciu a peňaženku a aká je výška dotácie pre dané riešenie. Získate tým odporúčania k vybavovaniu dotácií, oznam o spustení ďalšieho kola a ďalšie tipy k efektívnemu využitiu OZE. V tomto kroku získate aj možného zhotoviteľa, ktorý vám dodá a odborne namontuje vybrané riešenie. Neodporúčame si tovar kupovať samostatne. Dotáciu si, na rozdiel od minulosti, môžete uplatniť len z faktúry zhotoviteľa. Ak už máte vybraného zhotoviteľa a konkrétne riešenie aj s cenovou ponukou, požiadajte o poukážku u SIEA. O poukážku môžete po spustení ďalšieho kola požiadať iba cez internet na stránke: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/ziadost-o-poukazku/(až po spustení daného kola). Pripravte si všetky údaje o nehnuteľnosti, na ktorú chcete umiestniť zariadenie na OZE, vrátane údajov z katastra nehnuteľností a údajov z občianskeho preukazu. V žiadosti musíte uviesť katastrálne územie, súpisné číslo nehnuteľnosti uvedené na liste vlastníctva a číslo listu vlastníctva.
Čo po vyplnení žiadosti?
Po vyplnení formuláru bude odoslaná na vašu e-mailovú adresu správa, ktorú treba čo najskôr potvrdiť. Až kliknutím na linku v potvrdzovacom emaile je dokončený celý proces vyplnenia žiadosti. Pre úspešnosť žiadosti o vydanie poukážky je rozhodujúce uplatnenie uprednostňujúcich kritérií a čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku v emaile. Ak potrebujete opraviť údaje v žiadosti, odkaz „POTVRDIŤ“ v mailovej správe ignorujte a vyplňte si novú žiadosť. Ak v e-mailovej správe kliknete na “POTVRDIŤ”, podať novú žiadosť o vydanie poukážky je možné najskôr po uplynutí 30 dní resp. po oznámení SIEA, že žiadate o jej zrušenie. O poukážku žiadajte až v čase, keď máte zariadenie vybrané a budete ho môcť v dohodnutom termíne inštalovať. Zaregistrujte poukážku u zhotoviteľa a vyberte si termín inštalácie. Platnosť poukážky je len 30 dní od jej vydania. Do tejto lehoty ju musíte odovzdať zhotoviteľovi a ten ju musí zaregistrovať v SIEA a požiadať o jej preplatenie musí do 3 mesiacov od jej vydania.
Prečo je najväčší záujem práve o slnečné kolektory?
Je logické, že najväčší záujem domácností pri žiadostiach o poukážky je o slnečné kolektory. Pri tomto spôsobe využitia OZE ide o rýchlejšiu návratnosť dotovanej investície, než je tomu u ostatných podporovaných zariadení. Zároveň aj celková potrebná investícia je priemerne nižšia ako v iných zdrojov. Priemerná výška dotácie sa podľa odhadov pri slnečných kolektoroch pohybuje okolo 1 500 – 1 600 eur. Keďže dotácia tvorí 30 až 50 % z celkovej ceny kompletu s montážou, bežný zákazník už potrebuje investovať iba rovnakú alebo o niečo vyššiu sumu. Navyše aj inštalácia slnečných kolektorov a súvisiacich zariadení a trás je jednoduchšia, odpadajú starosti so servisom a prevádzkovými nákladmi.
Ako fungujú slnečné kolektory?
Podrobné informácie o vhodnosti a činnosti slnečných kolektorov získa záujemca na webových stránkach www.thermosolar.sk alebo na www.siea.sk. Základom je slnečné žiarenie dopadajúce na absorbér kolektora, ktoré sa mení na teplo, to sa akumuluje a odovzdáva teplonosnej kvapaline prúdiacej vo vnútornom potrubí kolektora. Naakumulovaná energia je prostredníctvom teplonosného média odovzdávaná zohrievanej vode vo výmenníku. Expanzná nádrž udržiava rovnomerný tlak a vyrovnáva zmeny objemu kvapaliny. Automatickú prevádzku zabezpečuje elektronické ovládanie, ktoré vypína a zapína obehové čerpadlo. Počas zamračených dní dohrieva vodu elektrické vyhrievacie teleso, kotol alebo iný zdroj tepla. Podľa konštrukcie sa slnečné kolektory delia na ploché a trubicové. Na ohrev vody v domácnostiach sa v SR najčastejšie používajú ploché kolektory. Absorbér v tvare plochej dosky so zalisovanou rúrkou pre teplonosné médium je uložený pod ochranným sklom. Ako tepelná izolácia sa používa minerálna vata alebo vákuum.
Na čo všetko môže spotrebiteľ využiť solárne systémy?
Príprava teplej vody
Dôležitou zásadou pri dimenzovaní solárneho zariadenia pre prípravu teplej vody je dosiahnutie čo najväčšieho pokrytia spotreby mimo obdobia vykurovania. Preto je potrebné stanoviť spotrebu teplej vody za deň, prípadne aj priebeh spotreby. Reálne je možné pokryť 40 – 60 % ročnej potreby ohrevu teplej vody.
Podpora vykurovania budov
Solárnym zariadením sa nedá zabezpečiť 100% pokrytie energetických potrieb rodinného domu na jeho vykurovanie. Potrebná plocha kolektorov je však aj tak podstatne väčšia ako iba pri príprave teplej vody. Takto získané teplo môže pokryť približne 15 až 30 % ročnej potreby dobre izolovaného objektu vybaveného nízkoteplotným vykurovacím systémom.
Ohrev vody v bazénoch
Priamy ohrev bazénovej vody – jednoduchý systém, pri ktorom sú slnečné kolektory priamo napojené na okruh filtračného zariadenia. V zimnom období sa voda z kolektorového okruhu zvyčajne vypúšťa, preto sú kolektory pre tento typ ohrevu bez zadnej tepelnej izolácie. Nepriamy ohrev bazénovej vody – dvojokruhový systém. Kolektorový okruh je uzavretý a teplo získané zo slnečných kolektorov je odovzdávané bazénovej vode cez výmenník tepla.
Ako si správne vybrať zariadenie?
Najlepšie je obrátiť sa na renomovaného dodávateľa, ako THERMO|SOLAR Žiar, nechať si vysvetliť výhody jednotlivých riešení a dať si urobiť ponuku na mieru. V prípade solárneho systému a slnečných kolektorov z akciovej ponuky THERMO|SOLARU môžu domácnosti dostať podporu vo výške 781 až 1750 eur podľa typu a počtu kolektorov. Podpora predstavuje 35–50 % z ceny, ale nesmie presiahnuť 50 % z nákladov na kompletnú inštaláciu solárneho systému. Ročne tak môže domácnosť v rodinnom dome ušetriť aj viac ako 250 EUR za prípravu teplej vody pri solárnom systéme z THERMO|SOLARU. Návratnosť systému bude so štátnou podporou na úrovni 5-7 rokov a praxou overená životnosť je 40 rokov. Na výber má THERMO|SOLAR spolu 11 registrovaných slnečných kolektorov. Najčastejšie si zákazníci zvolia slnečné kolektory TS 300, ktoré majú najlepší pomer ceny a kvality.
Prečo si vybrať práve THERMO|SOLAR Žiar?
Zariadenia na využívanie OZE sú dlhodobou investíciou a majú slúžiť svojim zákazníkom desaťročia. Najčastejšími kritériami, ktoré rozhodujú v prospech výrobkov THERMO|SOLARU oproti konkurencii, je pomer cena a kvalita, životnosť, výkon, referencie, garancie až12 rokov, servis a poradenstvo. Výsledkom je, že v doterajších troch kolách patrili slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARU medzi najčastejšie inštalované zariadenia zo všetkých.
Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

Snadnější řízení procesů v ERP a CRM systémech

Víte, že pouhá tři písmenka mohou rozhodnout o úspěchu vaší firmy? Co se týče efektivity, produktivity a řízení procesů ve firmě, existuje řada přístupů – žlutými papírky na nástěnce počínaje, sofistikovanými informačními systémy konče. Pro firmu je velmi důležité zvážit přínosy moderních informačních systémů ve firmě a rozhodnout se pro ten správný. Mohou jimi být systémy ERP a CRM?

Zajistit lepší řízení procesů ve firmě je základ = ERP systém

ERP – tato tři písmenka mohou zajistit úspěch i vaší firmě. Je to anglická zkratka informačního systému, který zajišťuje plánování podnikových zdrojů. Důvodů, proč by se menší i velké firmy měly zajímat o lepší řízení procesů je opravdu mnoho, tak například:

 • přehled o stavu zakázek a veškerá evidence,
 • plánování, cíle, závazky přímo v ERP systému
 • týmová spolupráce, dodržování termínů,
 • využívání starších dat, poučení se z chyb,
 • přehled o majetku, návratnost investic,
 • plnění obchodních cílů,
 • logistika, GPS sledování vozů,
 • vyhodnocování, reporting, statistiky,
 • automatizace procesů a podobně.

Dnešní ERP systémy pracují v reálném čase, využívají cloudu a nakládají s vašimi daty nanejvýš bezpečně. Čerpat z nich mohou všechny útvary ve firmě. Pod taktovkou jediného informačního systému mohou spolupracovat lidé v odděleních marketingu, personalisté, skladníci, obchodní zástupci, nákupčí, pracovníci prodeje, servisu, účetní i lidé ve vedení společnosti.

CRM systémy aneb další tři písmenka, která zvýší zisk vaší firmy

Společně s ERP systémy můžete ve vaší firmě využívat i CRM systém, tedy další tři písmenka, která zvýší zisk vaší firmy. CRM systémy vám pomohou řídit vztahy se zákazníky. Každý ví, že spokojenost zákazníka nebo obchodního partnera je v úspěšném podnikání na prvním místě. Jak je ale uspokojit, když se začínáte ztrácet v návalu úkolů, dopisů, e-mailů či telefonátů? Stačí, když do hry vstoupí lidský faktor – onemocní zaměstnanec, který má tohle všechno na starost a rozjednané zakázky ztratí řídící osobu. Co dělat v takovém případě? V praxi to znamená složité dohledávání dokumentů, zjišťování vývoje a stavu zakázek, dohledávání kontaktů, termínů a detailů předešlé komunikace. V případě desítek až stovek takových zakázek je celkem nemožné tohle zvládnout. Nakonec může firma přijít nejen o zisk, ale také o své dobré jméno. A pro tohle nabízí CRM systém řešení:

 • veškerá data máte pod jednou střechou (pokud z nějakého důvodu budete potřebovat získat k těmto datům přístup, stačí několik kliknutí),
 • komunikace s klienty se automatizuje,
 • všechny zakázky budete mít evidované (karty klientů, historie, termíny),
 • díky systému můžete přiřazovat role spolupracovníkům,
 • získáte zpětnou vazbu,
 • veškerá data můžete využít v marketingu,
 • získáte přehled o nákupních zvyklostech svých zákazníků,
 • získáte možnost interní firemní komunikace.

Toto a mnoho dalšího lze používat ve vyladěných ERP a CRM systémech. Je možné využívat samostatné moduly jako například účetní programy, ale i univerzální systémy pro všechny agendy. Aby vaše data zůstala tam, kde mají být a vše pracovalo bez problémů, je třeba někde data zálohovat. K tomu pak slouží kvalitní datová centra. Jak ale zjistit, který ze systémů bude vaší firmě vyhovovat nejlépe, aniž by se zkoušelo a testovalo velké množství softwarů? K tomu je třeba znát a definovat některé základní požadavky:

 • obor podnikání,
 • velikost firmy, rozvoj, cíle,
 • počet zaměstnanců a uživatelů informačního systému
 • jazykové mutace, oblasti podnikání,
 • jaká oddělení a jaké procesy má ERP či CRM systém zahrnovat
 • jaká automatizace bude potřeba dnes a jaká v blízké budoucnosti
 • zdroje, se kterými se ve firmě pracuje (materiál, software, lidé, finance, …).

V případě, že si nejste jistí, jaké řešení je pro vaši firmu nejlepší nebo máte specifické požadavky,  je možné požádat odborníky v oboru, aby vaší firmě poskytly cenné informace o tom,  jak konkrétně vytvořit poptávku pro dodavatele ERP nebo CRM systému. Velmi užitečné je také  získat reálné zkušenosti a recenze informačních systémů od uživatelů, kteří uvažované systémy dlouhodobě používají v ostrém provozu.

Co je GDPR nařízení?

O GDPR (General Data Protection Regulation – obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se mluví již více než rok. Jedná se o novou legislativu EU, která si klade za cíl zvýšit ochranu osobních dat. Schválena byla už v dubnu loňského roku a v platnost vejde v následujícím květnu. Přesněji 25. 5. 2018. Jste na GDPR nařízení již připraveni?

Co je potřeba do května 2018 změnit?

Nenechte se vyděsit, spoustu věcí, o nichž GDPR nařízení mluví, už nejspíš děláte. Mnoho jich je ale nových. Asi nejdůležitější změnou je, že lidé musí mít přístup k informacím, které o nich uchováváte, a mohou kdykoliv požádat, abyste je uchovávat přestali, když už k tomu není žádný důvod. Zajímavostí je nutnost nahlásit každé odcizení údajů nejpozději do 72 hodin, a to jak Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak majitelům těchto informací. Díky tomu už se nebude stávat, že se o odcizení dat dozvíme s několikaročním zpožděním, jako tomu bylo loni u Yahoo.

Využijte GDPR auditu od certifikované osoby

Ne každý má po ruce nebo ve své firmě specializovaného právníka na tuto problematiku, aby mu pomohl popasovat se s nařízením GDPR. Pakliže k takovým lidem patříte i vy sami, nezoufejte, protože máte příležitost upotřebit odborných konzultací s externími specialisty. Ti vám mohou nabídnout široké portfolio služeb:

 • GDPR datový audit,
 • audit kodexu,
 • kompletní GDPR audit.

Dozvíte se vše potřebné a naučíte se pracovat s osobními údaji jako s celkem. K tomu lze samozřejmě využít i speciálních IT systému, jejichž pořízení a zavádění vás pravděpodobně nemine.

Nepodceňujte důležitost GDPR nařízení, protože jakékoliv vyhýbání se této povinnosti po 25. květnu 2018 bude spojeno se sankčními pokutami. Ba co více, nedodržování a zanedbání ochrany osobních údajů se může stát dokonce i trestným činem. Připravte se na nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob s dostatečným předstihem.

Vyzkoušejte založení společnosti bez vlastního přičinění

Rozhodli jste se povýšit své podnikání na vyšší úroveň? Už nechcete vykonávat dané činnosti jen na živnostenský list a toužíte po své vlastní společnosti s ručením omezeným? Pak jistě správně tušíte, že její založení není ničím jednoduchým. V první řadě musíte vědět, jaké dokumenty je zapotřebí připravit, jaké úřady musíte navštívit a hlavně tomu všemu obětovat čas. To jsou požadavky, které v mnohých případech začínající podnikatelé nejsou schopni naplnit. I přesto však existuje model založení s.r.o., s nímž byste nemuseli mít tolik práce.

Založení společnosti na klíč

Ideálním řešením je využití služeb profesionálů, jež se o všechny potřebné náležitosti postarají za vás. Vaší jedinou prací bude pouze vstupní konzultace, během níž sdělíte vyžadované informace, název své budoucí firmy a další údaje. O nic jiného se už nemusíte starat. Založení s.r.o. je samozřejmě spojeno s určitými finančními náklady, ty však jsou pro většinu podnikatelů akceptovatelné, protože díky nim ušetří svůj drahocenný čas a mohou se věnovat důležitějším aktivitám. Například rozvíjejícímu se businessu.

Založení společnosti proběhne do dvou týdnů. Pokud na tuto činnost spěcháte, je možné využít expresního založení do pěti dnů. V obou případech jde o nejlevnější variantu na trhu, v rámci níž získáte komplexní servis.

Založení firmy vám zajistí společnost Založení s.r.o.

 

Abychom vám usnadnili hledání toho správného subjektu pro realizaci tohoto úkonu, přinášíme vám jeden praktický tip. Chcete-li v této oblasti využívat služeb skutečných profesionálů, kteří se honosí letitými zkušenostmi a garancí výsledné kvality, oslovte firmu Založení s.r.o. Ta vám provede založení s.r.o. na míru a v požadovaném termínu předá všechny potřebné dokumenty k provozování vlastní společnosti. Ano, tak snadné může být v dnešní době založení firmy.

Přesídlete se svou kanceláří do Prahy

S pojmem virtuální kancelář se v dnešní době setkal jistě nejeden podnikatel a živnostník. Jde o ekonomickou cestu, jak se s pomocí virtuálního sídla dopracovat k lukrativní adrese vlastní společnosti. Reprezentativní umístění, jež se obvykle nachází v hlavní metropoli, kde se mezi populární oblasti řadí Praha 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 9.

Pakliže vás také zajímá virtuální kancelář a uvažujete o jejím využití, přinášíme vám několik praktický informací. Skrze níže uvedené řádky se dozvíte, co vám tato profesionální služba přináší. Zjistíte, jakých výhod se domůžete, včetně informace o tom, kolik to vlastně stojí.

Virtuální kancelář Praha krok za krokem

Na počátku všeho si uvědomte, že jde pouze o virtuální kancelář vaší společnosti, nikoliv tu skutečnou. Očekávat lze označení na budově společnosti, včetně dalších přidružených služeb.

 • Plnohodnotná recepce
 • Odběr pošty, včetně jejího přeposílání

To vše v uceleném balíčku, jehož podoba bude do nejmenšího detailu odpovídat vašim náročným potřebám. Virtuální kancelář Praha se stane ekonomickým řešením, jehož náklady se pohybují od několika stovek Kč za měsíc. A to je velice nízká cena za to, že se před svými zákazníky a obchodními partnery, můžete prezentovat vynikající adresou v hlavní metropoli.

Jen krůček ke skutečnému pronájmu kanceláře

Virtuální kancelář samozřejmě pomýšlí také na to, že čas od času budete chtít zrealizovat schůzku ve svém lukrativním sídle společnosti, popřípadě budete jednat s úřady. I to není vůbec žádný problém. Stačí si pronajmout vybavené kancelářské prostory za bezkonkurenční ceny.

Propadněte novodobému trendu a přesídlete se svojí firmou do Prahy, minimálně co se jejího administrativního umístění týče. Dopřejte si v tomto směru profesionálního přístupu a vyřízení během velice krátkého okamžiku.