Archiv pro rubriku: Obchod-Průmysl

Poponáhľajte sa, tento rok kolá na poukážky na OZE budú už len v 1. polroku

Najvyšší čas vybrať si dodávateľa OZE

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila harmonogram plánovaných kôl projektu Zelená domácnostiam na prvý štvrťrok 2018. Budú sa konať štyri kolá s poukážkami na podporu inštalácií zariadení na využívanie OZE (Obnoviteľných zdrojov energie) za viac ako 7 mil. eur. Prvé kolo je plánované na 23. 1. 2018 a bude zamerané na podporu inštalácie fotovoltických panelov v mimobratislavských regiónoch. Nasledovať budú dve kolá (6. 2., 27. 2.) na podporu inštalácií slnečných kolektorov a tepelných čerpadiel. Na 13. marca je naplánované kolo, v rámci ktorého bude možné požiadať iba o príspevky na inštaláciu kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch.
Konkrétne termíny kôl v 2. štvrťroku budú zverejnené v najbližších mesiacoch. Poukážky na tepelné zariadenia bude možné získať vo viacerých kolách v apríli až júni. Podľa SIEA v druhom polroku je zámer už len dokončovať inštalácie, aby sa na jeseň mohli preplatiť posledné poukážky, keďže projekt Zelená domácnostiam sa v roku 2018 končí. Kolá sú otvárané v určený deň o 15. h. Celkovo je v roku 2018 určených na poukážky necelých 14 mil. eur.
Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov a zároveň aj predajcu fotovoltických zostáv, firmy THERMO|SOLAR Žiar, hovorí: ,,Kto chce získať finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam ešte tento rok, nemá čo váhať. Mal by si vybrať seriózneho zhotoviteľa, ktorý mu poradí, aké zariadenie je pre jeho domácnosť najvhodnejšie a nechať si vypracovať ponuku na mieru. Napríklad len pri slnečných kolektoroch má na výber spolu viac ako 300 typov registrovaných slnečných kolektorov. Naďalej platí, že domácnosti do 30 dní od vydania poukážok na kúpu a inštaláciu zariadení na využívanie OZE ich musia odovzdať spolu s podpísanými zmluvami zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú tri mesiace. Individuálni žiadatelia môžu byť sklamaní, ak sa im poukážka v konkrétnom kole neujde a už s ňou rátali. Preto, ak chcú uspieť, by sa mali pripraviť už v predstihu, mať k dispozícii dobrý počítač a kvalitné pripojenie na sieť, aby sa mohli hneď registrovať, keď kolo začne. Tradične zrejme potrvajú aj kolá v tomto roku iba niekoľko minút.“
V súčasnosti SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby bolo možné od roku 2019 využiť ďalšie prostriedky vyčlenené na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Do roku 2020 je na túto formu podpory z európskych a štátnych zdrojov na inštaláciu zariadení na využívanie OZE vyčlenená suma vo výške až 115 miliónov eur. Teda od roku 2019 by sa malo rozdeliť zvyšných 70 miliónov eur.
V prípade solárneho systému a slnečných kolektorov z akciovej ponuky THERMO|SOLARU môžu domácnosti dostať podporu vo výške 781 až 1750 eur podľa typu a počtu kolektorov. Podpora predstavuje 35–50 % z ceny, ale nesmie presiahnuť 50 % z nákladov na kompletnú inštaláciu solárneho systému. Ročne tak môže domácnosť v rodinnom dome ušetriť aj viac ako 250 EUR za prípravu teplej vody pri solárnom systéme z THERMO|SOLARU. Návratnosť systému bude so štátnou podporou na úrovni 5-7 rokov a praxou overená životnosť je 40 rokov. Na výber má THERMO|SOLAR spolu 11 registrovaných slnečných kolektorov. Najčastejšie si zákazníci zvolia slnečné kolektory TS 300, ktoré majú najlepší pomer ceny a kvality.
Zariadenia na využívanie OZE sú dlhodobou investíciou a majú slúžiť svojim zákazníkom desaťročia. Najčastejšími kritériami, ktoré rozhodujú v prospech výrobkov THERMO|SOLARU oproti konkurencii, je pomer cena a kvalita, životnosť, výkon, referencie, garancie až 12 rokov, servis a poradenstvo. Výsledkom je, že v doterajších kolách patrili slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARU medzi najčastejšie inštalované zariadenia zo všetkých.
Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

Harmonogram 2018
Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami na 1. štvrťrok 2018. Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2018 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok
Kolo Dátum Zariadenie Alokácia BS (€) Alokácia mimo BSKK (€) Odhad počtu poukážok Vydaný počet poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti o preplatenie do
18. 23.1.2018 elektrina 1 650 000 581 22.2.2018 23.4.2018
19. 6.2.2018 teplo 2 350 000 1163 8.3.2018 6.5.2018
20. 27.2.2018 teplo 770 000 350 29.3.2018 27.5.2018
21. 13.3.2018 teplo 2 350 000 1567 12.4.2018 13.6.2018
od 4/2018 teplo 6 350 000
Spolu 770 000 13 200 000

Ochranné pracovní brýle ve firemních barvách

Zrak je jedním z nejdůležitějších lidských smyslů, přesto řada lidí podceňuje důležitost jeho ochrany. Ze statistik vyplývá, že až v 90 % případů by ke zranění oka nedošlo, pokud by byly použity správné ochranné pomůcky.

 

Základním ochranným prostředkem na ochranu zraku jsou brýle. Nejsou ale brýle jako brýle. Zcela milná je představa, že pokud si vezmu nějaké brýle, můj zrak je maximálně ochráněn. Vždy je potřeba použít takové ochranné brýle, jejichž konstrukce, tvar a materiály jsou určeny pro konkrétní druh ochrany a jedná se o certifikované ochranné brýle, které spadají do OOPP. Pouze s takovýmito ochrannými brýlemi si pracovník může být jist, že pro ochranu svého zraku udělal maximum.

Rychlý pokrok v průmyslu a obchodu je neustálou výzvou k hledání řešení problémů a sladění bezpečnosti, funkčnosti, kvality a designu. Lídrem ve výrobě ochranných pracovních brýlí je společnost uvex. Cílem společnosti uvex je vyvíjet ochranu zraku, která dokonale chrání a současně umožňuje perfektní vidění.

Společnost uvex přichází s ojedinělou nabídkou ochranných pracovních brýlí pro firmy. Každá firma tak může mít originální pracovní brýle pro své zaměstnance, které budou zajišťovat maximální ochranu jejich zraku. Stačí si vybrat ze široké nabídky uvex modelů a nastavit si ochranné brýle dle vlastních požadavků. Pomocí konfigurátoru lze nastavit barvu rámečku a stranic, přidat vlastní firemní logo, vybrat zorník čirý, s ochranou proti UV nebo speciální s jantarovým zabarvením. Každý si tak sám může navrhnout ochranné pracovní brýle, které zajistí maximální ochranu zraku zaměstnanců a navíc brýle budou unikání ve firemních barvách a s vlastním firemním logem.

Takovéto ochranné brýle na český trh dodává společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou. Tato firma dodává nejen veškeré druhy ochranných pracovních brýlí, ale i kompletní sortiment ochranných pracovních pomůcek značky uvex.

http://www.uvex-safety.cz/cz/produkty/ochrana-zraku/vyhody-produktu/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/ochranne-pracovni-bryle-ve-firemnich-barvach/

Firemní večírek

Je všeobecně známé, že mezilidské vztahy významně ovlivňují produktivitu práce. Budovat dobré vztahy ve firmě a mít loajální zaměstnance by mělo být jedním z cílů vedení každé firmy.

 

Přestože firemní párty mohou na první pohled působit jako ztráta času, peněz a vynaložené energie, ve skutečnosti pomáhají motivovat zaměstnance a tmelit kolektiv.

Neformální setkání všech zaměstnanců na konci roku je vhodnou příležitostí, jak všem poděkovat za odvedenou práci v uplynulém roce a informovat je o plánech do budoucna.

Příprava firemního večírku tak, aby splnil svůj účel, není úplně jednoduchá a je časově náročná. Základem je určit finanční limit, který firma může na takovouto akci uvolnit, vybrat vhodný termín, místo a připravit program.

Neformální firemní setkání splní svůj účel pouze tehdy, pokud si z něj zaměstnanci odnesou nějaký příjemný a nezapomenutelný zážitek, o kterém mohou v práci diskutovat. Firemní večírek musí přesvědčit účastníky, aby měli chuť přijít i příště.

Firemní setkání je jedním z důležitých způsobů komunikace mezi managementem firmy a zaměstnanci a mělo by být součástí PR a marketingových aktivit firmy. Neformální a uvolněná atmosféra a příjemné prostředí mimo pracoviště usnadňují vzájemnou komunikaci

Každá marketingová aktivita je plánována a připravována tak, aby měla přínos pro firmu. Naplánovat a připravit firemní večírek je časově velice náročné, a pokud pořadatel nemá zkušenosti, těžko předem odhadne, že akce bude úspěšná. Řešením je, využít na uspořádání firemní akce služeb profesionální agentury, která má bohaté zkušenosti s realizací firemních akcí na míru a je tak zárukou úspěchu a nezapomenutelných zážitků. Mezi nejzkušenější společnosti zajišťující firemní akce nejen na Liberecku patří marketingová agentura ANERI s.r.o. z Liberce.

http://www.aneri.cz/cs/marketing/event-marketing/firemni-akce/firemni-akce-pro-zamestnance

http://www.aneri.cz/cs/marketing/event-marketing/firemni-akce/

http://aneri.cz/cs/aktualne/firemni-vecirek-/

Kdo zodpovídá za bezpečnost práce na pracovišti?

Mnohým zaměstnancům i zaměstnavatelům není zcela jasné, kdo zodpovídá za bezpečnost práce na pracovišti (BOZP). Je to zaměstnavatel nebo odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO), či vedoucí nebo řadový zaměstnanec?

 

Povinností každého zaměstnavatele je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s přihlédnutím na možná rizika ohrožení zdraví při konkrétní práci. Odpovědnost za BOZP pro konkrétní pracovní úsek či pracoviště má vedoucí zaměstnanec, jehož povinností je dle zákoníku práce vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP. Vedoucí zaměstnanec je odpovědný za BOZP na konkrétním pracovišti i v případě, že je ve firmě OZO (ať už externí nebo vlastní zaměstnanec). Aby měl vedoucí zaměstnanec potřebné znalosti, musí projít školením BOZP, které by mělo být zaměřeno na konkrétní pracovní činnosti na daném pracovišti. Odborně způsobilá osoba může být poradcem pro vedoucího pracovníka. Vedoucí zaměstnanec nemůže svoji odpovědnost za BOZP odmítnout.

Vzhledem k tomu, že je vedoucí zaměstnanec odpovědný za BOZP na pracovišti, které vede, má zároveň právo rozhodovat o způsobu vedení BOZP a o výběru ochranných pracovních pomůcek. Pracovník OZO nemůže do pravomocí vedoucího pracovníka zasahovat, ale může jej pouze upozorňovat a poskytovat rady.

Vedoucí zaměstnanec odpovídá za BOZP nejen svých podřízených pracovníků, ale i za bezpečnost všech osob, které se na daném pracovišti s jeho vědomím vyskytují. Vedoucí zaměstnanec má nejen odpovědnost za zajištění BOZP na svém úseku, ale týká se jej také trestněprávní odpovědnost.

Jak nejlépe zajistit BOZP pro konkrétní pracoviště vedoucím zaměstnancům ochotně poradí i odborní pracovníci společnosti UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou. Tito pracovníci zároveň doporučí nejvhodnější ochranné pracovní pomůcky pro pracovníky na daném pracovišti.

http://www.uvex-safety.cz/cz/uvex-safety-group/made-by-uvex/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/kdo-zodpovida-za-bezpecnost-prace-na-pracovisti/

Nezodpovědný přístup zaměstnanců k používání OOPP se nevyplácí

Zákoník práce ukládá povinnosti zaměstnavatelům i zaměstnancům v oblasti používání osobních ochranných pracovních pomůcek.

 

Povinností zaměstnavatele je poskytnout zaměstnancům takové ochranné pracovní pomůcky, které jim chrání zdraví a životy před možnými riziky na pracovišti. Poskytnuté OOPP musí odpovídat podmínkám na pracovišti a zároveň musí zohledňovat dispozice a potřeby konkrétního zaměstnance. Na základě analýzy rizik zaměstnavatel vybere vhodné OOPP a jejich používání zanese do vnitřního předpisu.

Na druhé straně pro zaměstnance tímto vzniká povinnost tento předpis respektovat a přidělené ochranné pomůcky používat. Nepoužívání ochranných prostředků může být považováno jako porušení pracovní kázně. Velký problém nastane pro zaměstnance, který nepoužije přidělené OOPP, pokud dojte k úrazu. Jestliže je prokázáno, že zaměstnanec nepoužíval přidělené ochranné prostředky v době úrazu, porušil pracovní kázeň a zaměstnavatel mu nemusí dorovnávat mzdu či jej jakýmkoli jiným způsobem podporovat.

Jedním ze základních předpokladů, aby zaměstnanci ochranné prostředky používali, je komfort jejich užívání. Pokud ochranný prostředek nebude zaměstnance v ničem omezovat a nebude jej nijak obtěžovat, je málo pravděpodobné, že jej nebude používat.

Každý pracovní úraz je problémem nejen pro zraněného zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Zaměstnavatel by tak měl svým pracovníkům poskytovat kvalitní OOPP, které zajišťují zaměstnancům maximální komfort užití.

Mezi OOPP nejvyšší kvality a vysokého komfortu nošení patří určitě všechny ochranné prostředky značky uvex. Dodavatelem kompletního sortimentu ochranných pracovních pomůcek značky uvex  v České republice je společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou.

http://www.uvex-safety.cz/cz/kontakt/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/nezodpovedny-pristup-zamestnancu-k-pouzivani-oopp-se-nevyplaci/

Domáci výrobca THERMO|SOLAR radí ako na OZE

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., poskytuje už niekoľko rokov zákazníkom rady, ako ekonomicky a ekologicky využívať OZE (obnoviteľné zdroje energie). Po spustení podporného programu Zelená domácnostiam sa počty záujemcov o rady znásobili a firma preto prináša informácie už cez 2 webové stránky. K pôvodnému www.thermosolar.sk pribudla predvlani aj stránka www.solarneslovensko.sk.

Hovorí riaditeľ THERMO|SOLARU Žiar, s. r. o., Alfréd Gottas: ,,Zariadenia na využívanie OZE sú dlhodobou investíciou a majú slúžiť svojim zákazníkom desaťročia. Väčšinou si ich človek vyberá len raz za život. V doterajších kolách projektu Zelená domácnostiam si zákazníci vyberali z viac ako 300 typov registrovaných slnečných kolektorov, keď celkový počet registrovaných zhotoviteľov zariadení na využívanie OZE presiahol 800 (z toho viac ako 500 zhotoviteľov inštalujúcich slnečné kolektory). Vybrať si nie je pre laikov vôbec jednoduché. Preto im radíme ako uspieť v žiadostiach o podporu od SIEA. Pokiaľ sa na nás obrátia mailom alebo telefonicky, snažíme sa im prinášať riešenia priamo na mieru. Nie každé zariadenie na OZE je vhodné pre každého a správna rada ušetrí spotrebiteľom značne prostriedky a vyhnú sa neefektívnym investíciám.“

Dodáva, že najčastejšími kritériami, ktoré rozhodujú v prospech výrobkov THERMO|SOLARU oproti konkurencii, je pomer cena a kvalita, životnosť, výkon, referencie, garancie, servis a poradenstvo. Výsledkom je, že v doterajších kolách patrili slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARU medzi najčastejšie inštalované zariadenia zo všetkých.

„Vyrábame termické slnečné kolektory s preukázanou viac ako 35 ročnou životnosťou a 12 ročnou zárukou. Ponúkame optimálne riešenia s garantovanou návratnosťou pre majiteľov rodinných domov, bytové domy, firmy a organizácie. Patríme medzi najlepších vo svojej triede. Premyslená konštrukcia a prísne vykonávaná kontrola kvality u našich fotovoltických solárnych panelov a modulov zaručuje vyššie energetické výnosy v testovacích podmienkach ako aj v reálnych inštaláciách. Náš vlastný testovací systém zaručuje, že všetky komponenty modulov dosahujú najvyššie možné štandardy kvality. Sme najväčším dodávateľom solárnych riešení v strednej Európe. Máme 40 rokov skúseností v solárnej technike. Naše vybrané produkty inštalujú iba oprávnení zhotovitelia v projekte Zelená domácnostiam. Poskytujeme najvýhodnejšie ceny a montáže, pretože sú to ceny priamo od výrobcu. Máme pritom najhustejšiu sieť certifikovaných montážnych partnerov na Slovensku. Riešenie modulujeme pre malých aj veľkých, od domácností až po veľké a atypické inštalácie,“ vymenúva A. Gottas.

Ako získať dotácie z projektu Zelená domácnostiam v roku 2017

Od apríla 2017 sú dotácie na obnoviteľné zdroje energie vyhlasované pravidelne každý mesiac. Pozrite si harmonogram jednotlivých kôl v r. 2017. „Nový systém častejších kôl s nižšou výškou dotácie môže znamenať, že spočiatku bude neuspokojených žiadateľov viac a niektorí budú musieť podávať žiadosť opakovane. Preto odporúčame mať v 1. deň spustenia ďalšieho dotácií všetko pripravené. Ak nechcete zmeškať vyhlásenie termínu ďalšieho kola dotácií, zapíšte sa do nášho newslettru nižšie alebo vyplňte cenový dopyt. V oboch prípadoch vás upozorníme na začiatok kola emailom. Skôr ako začnete uvažovať o dotácii, oboznámte sa s podmienkami podpory projektu Zelená domácnostiam. Na začiatok sa odporúčame uistiť, že spĺňate podmienky na udelenie dotácie,“ dodáva A. Gottas.

Tri kroky k získaniu dotácie:
1. Konzultujte riešenie s odborníkom na danú oblasť. Vyplňte on-line formulár a zistite, aké riešenie je vhodné pre Vašu situáciu a peňaženku a aká je výška dotácie pre dané riešenie. V tomto kroku získate aj možného zhotoviteľa, ktorý vám dodá a odborne namontuje vybrané riešenie. Pozn. Neodporúčame si tovar kupovať samostatne a až potom hľadať zhotoviteľa. Dotáciu si, na rozdiel od minulosti, môžete uplatniť len z faktúry zhotoviteľa. Samostatným nákupom by ste o väčšinu dotácie prišli.

2. Ak už máte vybraného zhotoviteľa a konkrétne riešenie aj s cenovou ponukou, požiadajte o poukážku u SIEA. O poukážku neodporúčame žiadať skôr, ako si u vybraného zhotoviteľa neoveríte, že sú schopní zariadenie do 3 mesiacov od vydania poukážky dodať (táto lehota platí pre všetky kolá v r. 2017)! O poukážku môžete po spustení ďalšieho kola požiadať iba cez internet na tejto stránke (momentálne to nie je možné, o poukážku bude možné požiadať až po spustení daného kola).
Prichystajte si aj všetky údaje o nehnuteľnosti, na ktorú chcete umiestniť zariadenie na OZE, vrátane údajov z katastra nehnuteľností. V žiadosti musíte uviesť katastrálne územie, súpisné číslo nehnuteľnosti uvedené na liste vlastníctva a číslo listu vlastníctva. Pri vypĺňaní žiadosti odporúčame dobre zvážiť, ktoré uprednostňujúce podmienky spĺňate. Po vyplnení formuláru bude odoslaná na Vašu e-mailovú adresu správa, ktorú treba ČO NAJSKÔR potvrdiť.

3. Až kliknutím na linku v potvrdzovacom emaile je dokončený celý proces vyplnenia žiadosti! Pre úspešnosť žiadosti o vydanie poukážky je rozhodujúce uplatnenie uprednostňujúcich kritérií a čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku v emaile. Ak potrebujete opraviť údaje vo Vašej žiadosti, odkaz „POTVRDIŤ“ v mailovej správe ignorujte a vyplňte si novú žiadosť.
Ak v e-mailovej správe kliknete na “POTVRDIŤ”, podať novú žiadosť o vydanie poukážky je možné najskôr po uplynutí 30 dní! O poukážku žiadajte až v čase, keď máte zariadenie vybrané a budete ho môcť v dohodnutom termíne inštalovať.

4. Zaregistrujte poukážku u zhotoviteľa a vyberte si termín inštalácie. Platnosť poukážky je len 30 dní od jej vydania. Do tejto lehoty ju musíte odovzdať zhotoviteľovi a ten ju musí zaregistrovať v SIEA a požiadať o jej preplatenie musí do 3 mesiacov od tohto dátumu.

Viac informácií je na www.thermosolar.sk, alebo na : tel.: +421-45-601 6080