Kovovýroba patří mezi obory činnosti náročné na technologické postupy i přesnost. Nejen že je třeba, aby všichni pracovníci dokonale rozuměli svému povolání; neméně důležité jsou i kvalitní spolehlivé stroje a nástroje. A v neposlední řadě i správně zvolená metodika všech realizovaných činností; při chybném postupu totiž může dojít jak různým nehodám, tak i k vyrobení zcela nepoužitelných kusů.

Vysoká kvalita výrobků klíčová. Kalibry jí pomohou dosáhnout

Všichni podnikatelé i všechny obchodní firmy provozují svou činnost za účelem dosažení zisku. Proto je důležité zajistit, aby práce probíhaly efektivně a nedocházelo k zbytečným ztrátám a plýtvání zdroji. V sériové výrobě toto pravidlo platí ještě více než jiných odvětvích; produkty totiž vznikají ve větších sadách identických kusů. Riziko vytvoření velkého množství tzv. zmetků je při nesprávně stanoveném postupu poměrně vysoké. Jak mu zamezit? Stačí využívat správné kalibry.

Kontrolní měření dokáže odhalit chyby včas

Každá firma, která chce zamezit materiálním, finančním i časovým ztrátám, pečlivě kontroluje proces výroby v průběhu jeho jednotlivých fází. Zcela nepostradatelné je důsledné provádění kontrolních měření; právě ta totiž dokáží odhalit případné nedostatky již u prvních výrobků. Prozíraví kovovýrobci nejprve ověří, zda výsledek opravdu odpovídá plánu a splňuje všechny požadavky i případné zákonné normy; pokud tomu tak není, upraví seřízení strojů výrobní linky. A teprve ve chvíli, kdy je vše v naprostém pořádku, spustí produkci celé série. Právě ke kontrole slouží kalibry.

Potřebujete kvalitní koncové měrky a další kalibry?

Kalibry je vhodné pořizovat u osvědčeného výrobce. Takovým specialistou je společnost Michovský TOOLS, v jejímž sortimentu najdete jak koncové měrky, tak i ostatní kalibry. Dostupné jsou koncové měrky z oceli i keramiky. Zakoupit je lze jednotlivě nebo jako sady koncových měrek o 31, 87 nebo 103 kusech. V sortimentu najdete všechny potřebné kalibry včetně NPTF, UNJ, UNJEF, UN, UNS, BSW, RC, Rp a dalších.

Kategorie: Podnikání