Ochrana dýchacích cest proti virům a bakteriím

S hrozbou šíření koronaviru z Číny do celého světa mnohé zajímá, jak se dá proti této nákaze chránit. Mezi základní opatření patří zvýšená hygiena, používání desinfekčních prostředků, ohleduplnost vůči okolí a používání pomůcek na ochranu dýchacích cest. Nebezpečný koronavirus se šíří stejně jako běžná chřipka. Vyšší riziko nákazy tak jako u chřipky Číst více…

Ochranné dýchací polomasky

V prostředí, kde jsou ohroženy dýchací cesty zaměstnanců a tím i jejich celkové zdraví, jsou pracovníci povinni používat ochranné dýchací prostředky. Dýchací ústrojí je nutno chránit proti nebezpečným částicím, kapalným aerosolům, prachu, azbestu, kouři, plynům a jiným škodlivým látkám. Nejdůležitější je vždy vybrat vhodný ochranný prostředek do konkrétního prostředí. V prostředí, kde Číst více…