Zlato a kryptoměny se zdají být na protilehlých stranách spektra, pokud jde o investice. Zlato je známé tisíce let, stovky let je považováno za nejlepší zabezpečení hodnoty peněz. Investice do zlata je materiální investicí, s nízkým rizikem, dlouhodobá. Kryptoměny v moderní formě existují od roku 2009, jsou zcela virtuální, vyznačují se vysokou volatilitou. Zlato je jedno – kryptoměn je dva tisíce, a stále přibývají další. Ale která investice je nejvýhodnější – do zlata nebo kryptoměny?

Výhody a nevýhody investice do kryptoměny

Neexistuje jeden faktor, kterému se podrobují všechny kryptoměny – investice do každé z nich bude vyžadovat vzít na zřetel specifické faktory pro konkrétní kryptoměnu. Pro investování do kryptoměny je třeba mít o trochu více znalostí než u investice do zlata.

Ale základy investování do kryptoměny nejsou těžké. Bez problému je možno najít vzdělávací balíčky pro začínající investory, jako například CryptoEddu na The Best Vouchers. Získání znalostí o kryptoměnách je poměrně levné a snadno dostupné, dokonce pro amatéry.

Kryptoměny jsou podobně jako zlato nezávislé na vlivu bank. Ale na rozdíl od zlata, kryptoměna existuje pouze ve virtuální formě, což v další řadě způsobuje, že v malé míře na ni mají také vliv ekonomické krize.

Investováním do kryptoměny můžete získat více než v případě zlata, v nesrovnatelně kratší době. Kryptoměny mají tendenci k prudkým výkyvům a změnám trendu – jak jsme se zmiňovali u CryptoEddu, schopnost správné analýzy kurzu vyžaduje základy znalostí z oblasti investic.

Kryptoměnou lze obchodovat na burze, prodávat ji ve směnárně, vyměnit se soukromou osobou. V některých místech v Evropě stojí Bitcoinomaty, ve kterých lze prodat a koupit Bitcoin. Většina kryptoměn má mnohem lepší likviditu než zlato, kryptoměny také negenerují náklady na uchovávání – stačí přístup k bezplatnému offline nebo online portfoliu.

Výhody a nevýhody investice do zlata

Hodnota zlata je ve většině případů založena na globální geopolitické situaci. Zlato je v klidnějších dobách levnější, dražší, když máme co do činění s krizí, čili naopak než v případě cenných papírů. Vyplývá to z tendence investorů k návratu k hmotnému majetku, který je nezávislý na bankách a relativně likvidní v okamžiku, kdy máme co do činění s ekonomickou krizi.

Zlato je investicí, na které lze těžko ztratit. Cena zlata se systematicky zvyšuje po desetiletí. Nevyžaduje také speciální investiční znalosti nebo schopnosti technické analýzy. Výjimkou mohou být investice do zlatých mincí, které prezentují sběratelskou hodnotu – tehdy se k ceně drahého kovu přičítá numismatická hodnota.

Zlato je snadné jak koupit, tak i prodat – opětovně, pokud nemáme co do činění se vzácnými sběratelskými kousky, které jsou poměrně málo likvidní. V České republice jsou zlaté cihly a mince nabízeny Českou mincovnou, ale existuje možnost zakoupení zlata od společností a soukromých osob. Určitou nevýhodou zlata může být nutnost jeho uchovávání, takže buď zaplacení za depozit, nebo zabezpečení našeho drahého kovu jiným způsobem. Toto generuje další náklady pro investora.

Pokud investujete do zlata, bude to vždycky investice na celá léta. Cena zlata skoro nikdy nenarůstá prudce. Zpeněžit zisk budete mohli po minimálně pěti letech, ale velká část investorů dokáže držet zlato po desetiletí. Z takového pohledu, je to ideální drahý kov, pokud máte v plánu spořit na budoucí důchod.

Co je výhodnější

Podle nás, investice do kryptoměn jsou stejně výhodné jako do zlata, ale mají zcela jinou specifiku. Zlato je vhodné pro typickou dlouhodobou investici, investice do zlata nevyžaduje také mít specifické znalosti, na rozdíl od investice do kryptoměn.

Pro začátek investice do kryptoměn, stojí za to využít vzdělávací balíček CryptoEddu na The Best Vouchers, kde byla jasně vysvětlena pravidla investování. Je třeba také počítat s tím, že investice do kryptoměn patří k dynamickým investicím, a kvůli tomu je třeba si na ně vyšetřit trochu času.

Takže finálně, typ investice, pro kterou se rozhodnete, by měl být závislý na tom, jak rychlých a jistých zisků chcete dosáhnout, a zda byste chtěli věnovat trochu více času na prohlubování znalosti o investování.

Kategorie: Finance