Existují čtyři hlavní kodexy, které v Scientologii platí. Jedním z nich je auditorský kodex, který stanoví základní pravidla, která musí auditor dodržovat, aby zajistil vynikající výsledky auditingu.

Co je auditing?

Auditing se skládá z postupných úrovní náboženských služeb, které oslovují osobu, a pomáhají uvolnit negativní obsah mysli

Auditing se skládá z postupných úrovní náboženských služeb, které oslovují osobu, a pomáhají uvolnit negativní obsah mysli

Auditing se skládá z postupných úrovní náboženských služeb, které oslovují thetana. Při provádění auditingu vzdělaný, vysvěcený duchovní nebo vzdělávající se duchovní, který se nazývá „auditor“, pomáhá thetanovi oslovit traumatizující oblasti jeho minulosti, včetně minulých životů, a osvobodit ho od jejich škodlivých účinků.

Tento morální kodex zapsaný v brožuře Cesta ke štěsí,  používá scientologové a ne-scientologové a desítky milionů kopií byly distribuovány v komunitách po celém světě.

Cesta ke štěstí program Scientologické církve k obnovení morálních hodnot ve společnosti

Cesta ke štěstí program Scientologické církve k obnovení morálních hodnot ve společnosti

The Way to Happiness - Cesta ke štěstí - projekt Scientologické církve k obnovení morálních hodnot ve společnosti

The Way to Happiness – Cesta ke štěstí – projekt Scientologické církve k obnovení morálních hodnot ve společnosti

Tato malá knížka je morální a etický zázrak, který necháme proniknout do naší společnosti, aby mohl být její odkaz předán všem právníkům a aby se dostal do každého koutu naší domoviny.
Není to religiózní ani politický odkaz; je to univerzální odkaz.
Ve všech částech naší země najdeme silné vášně, sobectví a ambice, které mají tendenci odklonit lidi od cesty ke štěstí.

Cesta ke Štěstí projekt Scientologické církve k obnovení morálních hodnot ve společnosti

Cesta ke Štěstí projekt Scientologické církve k obnovení morálních hodnot ve společnosti

1. DBEJTE O SEBE
2. BUĎTE STŘÍDMÍ
3. NEBUĎTE PROMISKUITNÍ
4. DÁVEJTE DĚTEM LÁSKU A POMÁHEJTE JIM
5. CTĚTE SVÉ RODIČE A POMÁHEJTE JIM
6. DÁVEJTE DOBRÝ PŘÍKLAD
7. SNAŽTE SE ŽÍT V PRAVDĚ
8. NEVRAŽDĚTE
9. NEDĚLEJTE NIC NELEGÁLNÍHO
10. PODPORUJTE VLÁDU, KTERÁ JE MÍNĚNA PRO VŠECHNY A JEDNÁ V ZÁJMU VŠECH
11. NEŠKOĎTE LIDEM DOBRÉ VŮLE
12. OCHRAŇUJTE A ZLEPŠUJTE SVÉ PROSTŘEDÍ
13. NEKRAĎTE
14. BUĎTE DŮVĚRYHODNÍ
15. PLŇTE SVÉ ZÁVAZKY
16. BUĎTE PRACOVITÍ
17. BUĎTE KOMPETENTNÍ
18. RESPEKTUJTE NÁBOŽENSKÁ PŘESVĚDČENÍ DRUHÝCH
19. SNAŽTE SE DRUHÝM NEDĚLAT TO, CO BYSTE NECHTĚLI, ABY ONI DĚLALI VÁM
20. SNAŽTE SE JEDNAT S LIDMI TAK, JAK BYSTE CHTĚLI, ABY ONI JEDNALI S VÁMI
21. VZKVÉTEJTE A PROSPERUJTE

Na ilustraci těchto pravidel Scientologická církev sponzorovala výrobu a vysílání odpovídající série informačních videí. Jsou prezentovány v duchu samotné brožury, která je cestou k šťastnějšímu životu prostřednictvím důrazu na propagaci morálních a lidských hodnot a péče, které každý člen civilizované společnosti má potřebu dodržovat a vyžadovat od druhých. Navíc jsou mezinárodně distribuovány a jsou k dispozici na požádání pro pedagogy do škol a pedagogické materiály, které doplňují používání informačních videí v prostředí učebny.