Archiv pro rubriku: Počítače-Internet

Co se dozvíte na konferenci Lepší datová centra

Datové centrum neboli datacentrum je místo, kde se nachází počítačové servery, úložiště dat, síťové prvky a podpůrná non-IT infrastruktura. Místo, kde by servery a další technologická zařízení měla stabilně a bezproblémově fungovat bez okolních vlivů. Představují pomyslné srdce nebo mozek moderních firem a institucí. Pokud se na realizaci vlastního datacentra teprve chystáte a chcete, aby patřilo mezi nejlepší, nepřestávejte číst. V tomto článku vám přiblížíme obsah konference Lepší datová centra 2016, která se konala 21. září 2016 v Masarykově koleji na ČVUT.

Letošní ročník je ve znamení technologií

Letošní ročník konference přinesl představení nejzajímavějších technologií. Samozřejmě také praktické zkušenosti nejlepších českých datacenter. Hlavními tématy byly klíčové části infrastruktury a nástroje správy hardwaru i softwaru. Uživatelé na konferenci dostali dostatek prostoru na otázky, které jim odborníci na problematiku datacenter rádi zodpověděli.

Program konference zahrnoval komplexní přehled o provozu datacentra, administraci rozsáhlého virtuálního prostředí, pokročilé metody správy a automatizace, ekonomické možnosti snížení spotřeby, praktické zkušenosti s přímým chlazením vzduchem a množství dalších témat. Nedílnou součástí programu byly také aktuální výzvy a příležitosti a přednáška na téma infrastruktury superpočítače a netradičních konceptů.

Na konferenci o datových centrech si přijde každý na své

Program byl koncipován tak, aby si na své přišly různé cílové skupiny účastníků. Co se týče praktických zkušeností s českými instalacemi, byla možnost nahlédnout pod pokličku datových center společnosti T-mobile, Seznam.cz, ČT, TTC Teleport, DHL, ŠA a IT4Innovations.

Této konference se bylo možné zúčastnit i on-line, prostřednictvím moderního videokonferenčního systému Lifesize. Další informace a celkový program konference Lepší datová centra najdete na webu www.lepsi-reseni.cz.

GOOGLE DATA a SEO

Takže v Českej republike a na Slovensku sme sa stali partnerom SEO Optimalizácie a oficiálnym spustením nástroja Google Data. V čom pomáha našim klientom a v čom môže pomôcť vám?

Bolo možné využiť službu Google Data už v minulosti pomocou VPN a mnoho našich klientov ju využíva. Tak, ako aj ich globálne sprístupnenie je jednoznačne pozitívnym krokom.

Google Data Studio je nástroj, ktorý umožňuje efektívne pracovať s dátami, dať ich do kontextu a interpretovať ich. K tomu disponuje celým radom nástrojov – umožňuje importovať údaje z iných nástrojov Google ako Google Analytics, Search Console, AdWords alebo Youtube Analytics.

Google Data Studio je nástroj, ktorý umožňuje efektívne pracovať s dátami, dať ich do kontextu a interpretovať ich. K tomu disponuje celým radom nástrojov – umožňuje importovať údaje z iných nástrojov Google ako Google Analytics, Search Console, AdWords alebo Youtube Analytics.

Google Data Studio je nástroj, ktorý umožňuje efektívne pracovať s dátami, dať ich do kontextu a interpretovať ich. K tomu disponuje celým radom nástrojov – umožňuje importovať údaje z iných nástrojov Google ako Google Analytics, Search Console, AdWords alebo Youtube Analytics.

Google Data Studio je nástroj, ktorý umožňuje efektívne pracovať s dátami, dať ich do kontextu a interpretovať ich. K tomu disponuje celým radom nástrojov – umožňuje importovať údaje z iných nástrojov Google ako Google Analytics, Search Console, AdWords alebo Youtube Analytics.

Google Data Studio je nástroj, ktorý umožňuje efektívne pracovať s dátami, dať ich do kontextu a interpretovať ich. K tomu disponuje celým radom nástrojov – umožňuje importovať údaje z iných nástrojov Google ako Google Analytics, Search Console, AdWords alebo Youtube Analytics.

Google Data Studio je nástroj, ktorý umožňuje efektívne pracovať s dátami, dať ich do kontextu a interpretovať ich. K tomu disponuje celým radom nástrojov – umožňuje importovať údaje z iných nástrojov Google ako Google Analytics, Search Console, AdWords alebo Youtube Analytics.

Google Data Studio je nástroj, ktorý umožňuje efektívne pracovať s dátami, dať ich do kontextu a interpretovať ich. K tomu disponuje celým radom nástrojov – umožňuje importovať údaje z iných nástrojov Google ako Google Analytics, Search Console, AdWords alebo Youtube Analytics.

Viac na GOOGLE DATA a SEO.

Robotizace a automatizace SoliCAD

Velice diskutovaným tématem poslední doby je Průmysl 4.0 – čtvrtá průmyslová revoluce.

Trend automatizace výroby napříč Evropou neustále vzrůstá a přináší s sebou nejen ekonomický rozvoj společností, ale i změny na trhu práce.

Lidský faktor čím dál tím častěji nahrazují roboti a programování přímo na strojích začíná být také minulostí.

I konzervativní české firmy stále častěji zavádějí, ať už menší či větší, prvky automatizace.

Díky CAM systémům lze snadno vytvořit NC programy pro nejrůznější druhy obrábění a roboty, aniž by bylo potřeba výrobu na strojích zastavit a ručně veškeré procesy a změny naprogramovat.

Z prostředí CAM programu na Vašem PC vygenerujete optimální dráhy nástrojů či robotů, včasně detekujete kolize a bez odstávky nastavíte do NC zařízení prakticky jakéhokoliv typu. Nezastaví se tak výroba a mnohonásobně se zvýší efektivita.

Jedním ze zástupců CAM programů je SprutCAM, který dodává společnost SoliCAD, s.r.o.

SprutCAM můžete zdarma otestovat a stáhnout si zkušební verzi: SprutCAM – Ke stažení.

SprutCAM

O několik levelů výše je automatizace jako taková, ke které se poslední dobou uchyluje stále více českých společností.

Zavádění nových technologií do zaběhnutých výrobních procesů může obnášet určitá rizika. Nedostatečné nebo nesprávné plánování inovací může vést k nejrůznějším druhům problému, kterým se však dá v dnešní době snadno předejít.

Software Visual Components slouží pro 3D simulaci robotických pracovišť, výrobních procesů a zařízení.

V propracovaných simulacích si navrhnete, postavíte a vyzkoušíte Vaše pracoviště za pomoci předpřipravených komponent z knihovny, která obsahuje více než 1200 průmyslových robotů, dopravníků a dalších.

Simulace respektují fyzikální vlastnosti a zákony jako gravitace, odraz, vlastnosti materiálů, mají funkce pro programování pohybů robotů, analýzu dosahu a kolizí i definici logiky chování.

Výstupem jsou pak statistická data a reporty ve formě grafů a video s názornou ukázkou funkčnosti nasimulovaného pracoviště včetně zakomponovaných výrobků a pracovníků.

Taktéž máte k dispozici zkušební verzi Visual Components – Ke stažení.

Visual Components

SoliCAD, s.r.o. je nejen dodavatelem těchto profesionálních softwarů, ale je i integrátorem robotů značek Stäubli, Comau, Kuka, ABB a dalších.

Již dlouhá léta působí v oblasti průmyslové automatizace a robotizace s cílem zvýšení efektivity výroby a bezpečnosti práce.

Dodávka uceleného robotického pracoviště začíná návrhem jeho konceptu včetně simulace v programu Visual Components. S ohledem na požadavky zákazníka je možné navrhnout různé varianty řešení a pracoviště sestavit tak, aby bylo maximálně efektivní a minimalizovaly se časové prodlevy mezi jednotlivými úkony.

Po vypracování rozpočtu a optimalizaci robotického pracoviště zbývá už jen samotná realizace a konečné předání.

Součástí dodávky je také následné proškolení obsluhy a podpora při rozběhu robotického pracoviště. Technici zajišťují jak následný servis, tak technickou podporu zákazníka.

Mezi dokončené referenční projekty patří například obsluha vstřikolisu, robotická paletizace, robotická apretace, robotické brousící pracoviště i nejrůznější frézovací pracoviště.

Více informací o službách společnosti SoliCAD, s.r.o. najdete na webových stránkách www.solicad.com !

Reference

Školní frézovací pracovistě
Zákazník – SPŠ Břeclav

Frézovací pracovistě karbonových dílů

Robotická paletizace dřevěných briket

Obsluha vstřikolisu

Robotické brousící pracoviště hliníkových dílů

Robotická apretace hliníkových odlitků

 

CADprofi – nadstavba pro 2D CAD

CADprofi je nadstavba na nejpoužívanější 2D CAD softwary jako je progeCAD, AutoCAD, 4MCAD, ArCADia, ARES Commander, AviCAD, BricsCAD, CADMATE, CMS IntelliCAD, GstarCAD a ZWCAD.

Značnou měrou pomáhá při navrhování strojírenských a architektonických projektů, rozvodů a elektro zařízení. Obsahuje přednastavené značky, symboly a další funkce, které urychlují a zefektivňují práci.

Pokročilé příkazy a veliké knihovny symbolů a objektů jsou dostupné přímo z prostředí Vašeho CAD programu.

CAD-bloky jsou v nadstavbě již od výrobce přednastavené a připravené pro rychlé vkládání a editaci. Máte však možnost vytvořit vlastní bloky, značky, razítka, atd., které si jednoduše uložíte do knihovny a nadále se nemusíte zdržovat jejich vytvářením. Jednoduše otevřete danou knihovnu a vložíte požadovaný Vámi vytvořený prvek do výkresu.

V CADprofi můžete využít sbírky knihoven mnoha známých výrobců, které obsahují zařízení a elektrické rozvaděče, sběrnice, kabelové lávky, projektování ochranných systémů osvětlení, armatury, čerpadla, kotle, nádrže, prvky odsávání / komínových instalací, prvky instalatérských zařízení, typické kotle.

Program se automaticky přizpůsobí podporovanému softwarovému prostředí CADu a nakonfiguruje se tak, aby byl maximálně kompatibilní. Výkresy vytvořené pomocí CADprofi jsou 100% kompatibilní s DWG a DXF formátem a mohou být editovány jinými programy bez použití CADprofi.

Licence CADprofi je multilanguage. Podporuje 23 jazyků, které lze snadno měnit. Mezi nimi je i čeština.

K dispozici jsou 4 moduly, které lze pořídit buď každý zvlášť nebo jako balík programů, obsahující moduly všechny čtyři.

CADprofi Mechanical – Strojírenství

Modul CADprofi Strojírenství je parametrická CAD aplikace určená pro usnadnění návrhů v oblastech strojírenství, přístrojů a zařízení, mechaniky a ocelových konstrukcí.
Obsaženy jsou v něm obsáhlé knihovny normalizovaných dílů, ze kterých můžete čerpat nejrůznější šrouby, matice, pružiny, ložiska, ocelové profily, příruby, trubky a další součástí několika národních a mezinárodních norem. Pozadu nezůstává ani snadné kreslení schémat pro pneumatiku a hydrauliku.

CADprofi Strojírenství

CADprofi Architectural – Architektura

CADprofi Architektura je taktéž parametrickou aplikací. Slouží k realizaci projektů v oblasti stavebnictví a architektury.
Použití je především při tvorbě stavebních plánů, řezů a půdorysů. Jednoduše nakreslíte vícevrstvé stěny, okótujete je a popíšete. V knihovně tohoto modulu najdete okna, dveře, nábytek a další nábytkové předměty.

CADprofi Architektura

CADprofi HVAC & Piping – TZB

I třetí modul je parametrickou aplikací. Tentokrát je uzpůsobený k projektování technického zařízení budov – topení, ventilace, klimatizace, potrubí a jiných technologických zařízení.
Díky spojení funkce pro navrhování plánů a diagramů + izometrických pohledů, můžete navrhovat komplexní projekty. V knihovnách objektů naleznete potrubí, zdravotní a požární bezpečnostní techniky, chladicí instalace a jiné druhy technologických zařízení pro pozemní a průmyslové stavby.

CADprofi HVAC

CADprofi Electrical – Elektro

Poslední z parametrických CAD aplikací je modul Elektro. Poskytuje nástroje ke konstruování složitých elektrických, světelných, telekomunikačních a jiných zařízení – silnoproud, nízké napětí, telekomunikační, bezpečnostní a anténní instalace. Tisíce obsažených symbolů odpovídají nejnovějším elektrickým normám, stejně tak svítidla, rozvaděče atd. Jednoduše tak nakreslíte elektrické vedení i elektroinstalační kanály.

CADprofi Elektro

Nic Vám neřekne více o nadstavbě CADprofi, než když si jí sami vyzkoušíte! Zkušební verze CADprofi je ZDARMA ke stažení na 30 dní.

Více informací o CADprofi najdete na stránkách společnosti SoliCAD, s.r.o.

ASP.NET Webhosting od ASPIFY nabízí podporu ASP.NET Core

ASP.NET Webhosting od www.ASPIFY.com

Služba ASP.NET SSD webhostingu od www.aspify.com nabízí již za 45,- Kč / měsíc neomezený diskový prostor, jednoduché, levné a dostupné řešení pro provozování webových aplikací na platformě Microsoft .NET od malých stránek až po větší projekty. Specializujeme se na nejnovější technologie a verze webového serveru IIS, databázového serveru MS SQL 2016, Windows Server 2016 a ASP.NET Core. Pro provoz používáme výhradně RAID pole složené z několika SSD disků a kvalitní značkový hardware od společnosti DELL.

Máme zkušenosti

Díky tomu, že se naše společnost věnuje vývoji i provozu aplikací již od betaverze 2 .NET Frameworku 1.0 (od roku 2002), jsme schopni Vám nabídnout stabilní a kvalitní řešení pro provoz Vašich webových aplikací. Současně Vám rádi pomůžeme s nasazením nebo převodem aplikace z Vašeho současného řešení, a to zcela zdarma.

Pokud máte nějaký dotaz nebo Vám není něco zcela jasné, stačí nás kontaktovat a rádi Vám pomůžeme! Všem zákazníkům nabízíme také možnost vyzkoušení našeho ASP.NET SSD webhostingu zcela zdarma na 14 dnů bez nutnosti zaplacení!

Naše administrace

Zvláštní pozornost jsme věnovali naší administraci https://admin.aspify.com, ve které můžete velice jednoduše spravovat celý svůj účet a jednotlivé naše služby (ASP.NET webhosting, serverhosting a další).

Administraci jsme vytvořili zcela od začátku a krok za krokem s důrazem na rychlost a přehlednost. Věříme, že díky použití responsivního designu a nejnovějších technologií pro tvorbu webových aplikací se nám podařilo vytvořit rozhraní, ve kterém bude správa Vašich služeb hračkou.

Pro všechny naše zákazníky jsme jako jedni z mála firem na trhu připravili pokročilé vývojářské API rozhraní, díky kterému si můžete například napsat svoji vlastní administraci napojenou na naše JSON API rozhraní nebo provádět akce z vlastního kódu.

Na naší administraci neustále pracujeme a připravujeme rozšíření, které by Vám mohlo chybět. Pokud najdete něco, co Vám administraci chybí, budeme rádi, když nám dáte vědět.

Podporované technologie

 • .NET Framework 2.x, 3.x, 4.x
 • ASP.NET 2.x, 3.x, 4.x
 • ASP.NET AJAX
 • ASP.NET MVC 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • ASP.NET Core 1.0
 • IIS 10 hosting
 • ASP.NET Web Services
 • ASP.NET Web Services
 • Podpora nativních DLL, CodeBehind, /bin složka
 • Vlastní web.config a global.asax soubory
 • Podpora Windows Communication Foundation (WCF)
 • LINQ to SQL
 • Entity Framework
 • Šifrovaný HTTPS přístup
 • Dočasná adresa pro odladění webu
 • Ria Services
 • Full Trust
 • IIS URL Rewrite Modul
 • Izolovaný Application Pool (Classic nebo Integrated)
 • Vlastní chybové hlášení
 • MS SQL 2016
 • Záloha a obnova databáze
 • MS Access
 • Vzdálený přístup k databázi z externích strojů
 • Podpora nástroje Management Studio
 • Podpora fulltextového vyhledávání
 • ASP.NET SQL Server Session Support
 • Neomezený počet emailových účtů
 • Přístup pomocí POP3, IMAP
 • Šifrované spojení pro přístup a k odesílání pošty
 • Doménový koš
 • Emailové aliasy
 • Webmail
 • Antispamová + antivirová ochrana
 • Přeposílání emailů
 • Webový kalendář
 • Přístup pomocí FTP/FTPS
 • Kompatibilní s Visual Studio
 • Kompatibilní s WebMatrix
 • Kompatinilní s Expression Web
 • Spičkově vybavené datacentrum
 • Denní zálohování
 • Zkušená technická podpora
 • Diskusní fórum
 • Centrum podpory
 • Garance dostupnosti více než 99.9%
 • 365/24/7 monitoring dostupnosti
 • Redundantní napájení
 • Zálohované napájení pomocí UPS
 • Umístění serverů za hardware firewall

Máte zájem si vyzkoušet naše služby? Vyzkoušejte je zcela zdarma na 14 dnů!

progeCAD Professional – AutoCAD® má konkurenci

progeCAD® je program určený pro profesionální kreslení převážně ve 2D. Uživatelským prostředím i svými funkcemi je plnohodnotnou alternativou všeobecně známého AutoCADu®.

V čem se ale tyto dva softwary přeci jen liší? Cena a způsob licencování!

Cena je v případě progeCADu® opravdu bezkonkurenční! Pokud Vás zajímá cenové rozpětí jednotlivých licencí, navštivte eshop společnosti SoliCAD, s.r.o. nebo rovnou volejte na telefonní číslo +420 224 248 581!

Co se týká licencování je rozdíl mezi progeCADem® a AutoCADem® také znatelný. AutoCAD® před nedávnem nastolil politiku měsíčního pronájmu licencí, což mnoho uživatelů odradilo a nadále odrazuje. progeCAD Professional má licence časově neomezené a pokud se sami nerozhodnete jinak, zůstává Vám stávající licence navždy.

progeCAD® Vám zaručuje plnou kompatibilitu s AutoCAD® výkresy. Bez nutnosti konverze otevírá a ukládá v nativním AutoCAD® formátu – DWG 2.5 až 2017 a DXF.

Založen je na jádru IntelliCAD 8 a díky tomu je rychlý a stabil. Určen je pro operační systémy Windows.

Výrobce progeCADu® však myslel i na uživatele, kteří si oblíbili OS MAC. Obdobou progeCADu® určenou pro tento operační systém je program zvaný iCADMac.

Oba programy jak progeCAD®, tak iCADMac si můžete stáhnout a vyzkoušet trial verzi ZDARMA.

V rámci pořízení licence je bezplatná technická podpora a to telefonicky či na emailu podpora@solicad.com.

progeCAD Professional se používá převážně ve strojírenství, stavebnictví a architektuře, elektrotechnice, TZB, ale i v mnoha dalších odvětvích. Lze pořídit taktéž nadstavbu CADprofi, která obsahuje přednastavené značky, symboly a další funkce, které ještě více zefektivňují práci.

Mezi základní funkce progeCADu® patří kreslení pomocí příkazů, kóty, 2D kreslení i 3D zobrazení, kombinované DWG soubory. Na výběr máte ze 2 různých uživatelských rozhraní. Obsahuje jednak klasické menu s nástrojovými panely a lištou nabídek, ale i nové moderní záložkové Ribbon menu.

Jistě oceníte praktické funkce jako je Konventor z PDF do DWG souborů, Dynamické zadávání, Export 3D PDF, integraci na Cloud ( Dropbox, Disk Google a Microsoft OneDrive), knihovnu iCADLib a mnoho dalších.

Podívejte se na video s představením https://youtu.be/zjWGXm46AXQ a navštivte webové stránky, kde se dozvíte více informací – progeCAD Professional!