Archiv pro měsíc: Květen 2017

Odpovědi, které jste hledali: Scientologie – základy myšlení

Tisíce let už člověk pátrá po skutečném smyslu života, přemítá o něm a spekuluje. V Scientologii ale bylo toto pátrání dokončeno – neboť toto tajemství bylo nyní odhaleno. Toto skutečně jsou ty hledané odpovědi, vycházející ze základních pravd – odpovědi, které jste hledali, odpovědi, které fungují. 

Co je Scientologie - kniha základy myšlení je výborná k poznání co je Scientologie

Co je Scientologie – kniha základy myšlení je výborná k poznání co je Scientologie

Zlepšete svůj život pomocí knihy Scientologie – základy myšlení od amerického spisovatele L. Ron Hubbarda, která se snadno čte a předkládá základní pravdy o životě a myšlení. Žádná taková znalost nikdy dříve neexistovala a žádné podobné výsledky nebyly nikdy předtím tak dosažitelné jako ty, kterých bylo docíleno použitím těchto vědomostí.
Vybaven touto knihou samotnou může člověk zázračně zlepšovat zdraví, schopnosti a inteligenci lidí. Je o tom, jak funguje život. Je o tom, jak změnit muže, ženy a děti k lepšímu a dosáhnout větší osobní svobody.
Co napsali po přečtení knihy “Základy myšlení” čtenáři:
Dalo mi to nový pohled na život, na to, jak ho vnímat více jako hru, jak se dostat do role pozorovatele a být schopen řešit problémy na základě racionální úvahy bez negativních emocí a špatných pocitů. A potom celkově být v životě více v pohodě a větší příčinou. M.Ž
S touto knihou se nebudete jednoduše učit – objevíte tyto principy sami pro sebe. Protože toto je Scientologie – vědění o vás.

 

Toto je tedy základní kniha teorie a praxe Scientologie, která obsahuje objevy zahrnující každý aspekt života, včetně objevů, jako je:

  • Akční cyklus, který odhaluje, co se skrývá pod neustálým koloběhem tvoření, přežití a zničení – koloběhem, který se v životě zdá být nevyhnutelný, který je ale ve skutečnosti jen zdánlivostí
  • Stavy existence, které zahrnují veškerý život a žití – a s jejichž pomocí může člověk skutečně být
  • Osm dynamik(Oblasti života), do nichž se člení veškerý život a pomocí nichž může člověk rozkrýt hádanku vlastní existence
  • Trojúhelník afinity(náklonosti), reality(souhlasu) a komunikace, který odhaluje a vysvětluje principy, které spočívají v základech skutečných mezilidských vztahů
  • Části Člověka, podrobné vysvětlení ducha, mysli a těla, jejich anatomii a vzájemný vztah v každé bytosti
  • Důvod proč, který odpovídá na otázky toho, “o čem to vlastně celé je”, a popisuje základní prvky přežití, štěstí a samotného života
  • Scientologické procesy, které uvolňují životní sílu, jíž jste vy

 

Co je Dianetika? Jaká kniha popisuje Dianetiku?

Kniha od L. Ron Hubbarda obsahuje objevy, které byly ohlašovány jako objevy vetší než objev kole nebo ohně a po více něž 50 let zůstává bestsellerem.

Tato kniha, jíž se vydalo přes 20 milionů výtisků, vytvořila hnutí, které se šíří ve více než 150 zemích. Je nesporně nejčtenější a nejvlivnější knihou, jaká kdy byla napsána o lidské mysli. Naleznete v ní anatomii a úplný popis reaktivní mysli, dříve neznámého zdroje nočních můr, nevysvětlitelných strachů, rozčilení a pocitů, které zotročují člověka. Tato kniha vám ukazuje, jak se jí zbavit a tak dosáhnout něčeho, o čem člověk dříve pouze snil: duševního zdraví a pohody.
Více na dianetika.cz

Dianetika odhaluje a zvládá vliv duše na tělo a takto pomáhá poskytovat úlevu od nechtěných pocitů a emocí, nehod a psychosomatických chorob (choroba způsobená zvýšeným duševním napětím).

Dianetika odhaluje a zvládá vliv duše na tělo a takto pomáhá poskytovat úlevu od nechtěných pocitů a emocí, nehod a psychosomatických chorob (choroba způsobená zvýšeným duševním napětím).

Kniha DIANETIKA: Moderní věda o duševním ZDRAVÍ obsahuje objevy, které byly prohlášeny za významnější, než objevení kola či ohně, díky čemuž si již přes 50 let drží status bestselleru. S více než 20 miliony výtisků je Dianetika nesporně nejčtenější a nejvýznamnější knihou o lidské mysli, jaká byla kdy napsána. Najdete zde strukturu a kompletní popis reaktivní mysli – dosud neznámého zdroje nočních můr, nesmyslného strachu, rozrušení a nejistot, které zotročují člověka. Na těchto řádcích se dozvíte, jak se jich zbavit a dosáhnout tak něco, o čem mohl člověk dodnes jen snít: stav Clear.

Využijte Dianetiku – vědu o duševním zdraví, díky které vás emoce, pocity a psychosomatické choroby nebudou tolik ovlivňovat. Pokud pochopíte, jak vaše mysl funguje, zlepší se kvalita vášeho života.

I přesto, že žijeme v technicky vyspělé době, stále existují oblasti života, se kterými si mnoho lidí neví rady. Rodiče ani škola vás nepřipraví na to je zvládnout. Jsou to často  situace, „se kterými se musíte poprat sami“.  Ale jak?

Součástí každého života jsou překážky, jež vám jsou kladeny do cesty, bez těchto překážek by byl život nudný. Co když vás ale tyto překážky zabrzdí příliš a vy nevíte jak dál?

Dianetika pomáhá zlepšit váš život tak, abyste překážky zvládali s přehledem a své problémy dokázali vždy vyřešit. Jediné, co je třeba, je chuť něco změnit.

Centrum Dianetiky a Scientologie Praha poskytuje Dianetické kurzy, studijní materiály a terapie, které pomáhají s různými životními situacemi, které vás v životě potkali či potkají.

Scientologická církev – iniciativa za lidská práva – Scientologie

Iniciativa Scientologické církve za lidská práva

Scientologická církev je od svého vzniku který je datován do roku 1954 zastáncem lidských práv. Vyznání víry, které napsal v roce 1954 zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard, začíná prohlášením, že Člověk je nesmrtelná duchovní bytost a že všichni lidé jakékoli rasy, barvy pleti nebo vyznání jsou stvořeni se stejnými a nezcizitelnými právy.

Kulatý stůl Scientologické církve v Londýně podporuje mír

Kulatý stůl Scientologické církve v Londýně podporuje mír

V rámci naplňování tohoto ideálu Scientologické církve následovala desetiletí obhajoby a naplňování lidských práv ze strany scientologů, včetně odhalení otrockých pracovních táborů v Africe v éře apartheidu, proražení cesty zákonům o svobodě informací v USA a dalších zemích, založení Občanské komise za lidská práva k odstranění porušování lidských práv v oblasti duševního léčení, a publikování časopisu o lidských právech Svoboda od roku 1968.

Kulatý stůl Scientologické církve v Londýně podporuje mír

Kulatý stůl Scientologické církve v Londýně podporuje mír

„Je životně důležité, aby všichni myslící lidé naléhali na své vlády (pro vlastní dobro těch vlád, když už pro nic jiného), aby provedly rozsáhlé reformy v oblasti lidských práv,“ uvedl pan Hubbard v roce 1969. Za tímto účelem dnes církev sponzoruje největší světovou nevládní informační kampaň o lidských právech, zaměřenou na zvyšování povědomí a dožadování se toho, aby vlády smysluplně podpořily a zajistily dodržování lidských práv.
Scientologická církev umožnila distribuci milionů vzdělávacích brožur, vytvoření série 30 veřejnoprávních oznámení, která líčí každý článek Všeobecné deklarace lidských práv OSN, a produkci filmu Příběh lidských práv.

Scientologie v Evropě – Scientologická církev

Scientologická církev se během posledních deseti let pod vedením Davida Miscavige rozrostla po celém světě na dvojnásobný počet dianetických a scientologických organizaci, misí a polních skupin.

Scientologie v Evropě - Nová budova Scientologické církve v Dánsku - Kodaň

Scientologie v Evropě – Nová budova Scientologické církve v Dánsku – Kodaň

Před zhruba deseti lety také započal projekt vylepšování, rozšiřování, projektování a renovace stávajících budov vlastněných Scientologickou církví. Scientologická církev také řadu nový budov v důležitých populačních centrech zakoupila jako další prostor pro budoucí expanzi.

Vůdce mezinárodní Scientologické církve David Miscavige

Vůdce mezinárodní Scientologické církve David Miscavige

 V Evropě byla nedávno otevřena nová budova Scientologické organizace v Basileji. Před 3 lety nová budova Scientologické církve v Hamburku a o něco dříve nová budova Scientologické církve v Berlíně.

Mezinárodní asociace Scientologů byla založena v roce 1984 v době, kdy byla ohrožena náboženská svoboda scientologů. Delegáti z scientologické církve celém světě více než shromáždil Saint Hill Manor (domov L. Ron Hubbarda od roku 1959 do roku 1966) v uznání potřeby sjednotit všechny scientology do mezinárodní organizace. Delegáti na zaklaádajícím shromáždění potvrdili svůj závazek vůči cílům scientologie, a těchto několik prvních IAS delegátů formulovalo a podepsalo slib lidstvu.

Scientologie v Dánsku - nová budova Scientologické církve v centru Dánského města Kodaň

Scientologie v Dánsku – nová budova Scientologické církve v centru Dánského města Kodaň

Scientologická církev vydala novou brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Sjednoceni za lidská práva: Jak učinit lidská práva globální realitou, aby vyšla vstříct poptávce po více informacích o osvětě na téma lidských práv a iniciativě o povědomí o lidských právech, které podporuje. Pro více informací navštivte scientologickou webovou stránku.

 

Pro všechny Dánské scientology bylo splněním velkého cíle vybudovat a renovovat krásnou a velkou budovu Ideální Scientologické církve, která byla slavnostně otevřena dne 27. května 2017.

Scientologická církev Dánsko - Kodaň

Scientologická církev Dánsko – Kodaň

Budova sídlí na velmi frekventovaném místě, s vysokou frekvencí chodců. Scientologie je v Dánsku od roku 1968, kdy začala růst skupina Scientologů, díky úsilí Scientologů, kteří přišli Dánské lidi seznámit s tím jak může Scientologie pozitivně ovlivnit životy lidí. Dnes jsou Dánští Scientologové a Scientologové z mnoha dalších národů, kteří jezdí na služby do Dánské organizace hrdí na to, že rozšířili svojí pomoc komunitám po celém Dánsku.

Scientologická církev Dánsko - Kodaň

Scientologická církev Dánsko – Kodaň

Scientologická církev Dánsko má nyní větší možnost dosáhnout vize L. Ron Hubbarda, aby všechny scientologické církve by to, co nazval Ideální organizace.

Scientologická církev Dánsko - Kodaň

Scientologická církev Dánsko – Kodaň

Kaohsiung oslavuje otevření první Ideální organizace Scientologické církve v Asii

V sobotu 7. prosince 2013 byla uprostřed roje poletujících konfet a balónků slavnostně přestřižena páska nové Ideální organizace Scientologické církve Kaohsiung na Tchaj-wanu.

Kaohsiung oslavuje otevření první Ideální organizace Scientologické církve v Asii

Kaohsiung oslavuje otevření první Ideální organizace Scientologické církve v Asii

Kaohsiung - první Ideální organizace Scientologické církve v Asii

Kaohsiung – první Ideální organizace Scientologické církve v Asii

K slavnostnímu otevření se kromě více než 4.000 scientologů a hostů z Asie a Oceánie připojili také představitelé města i státu. Nové sídlo se nachází jen jeden blok od řeky Love River, místa všech tradičních tchajwanských oslav a festivalů, v ulici Seven Sages Road v srdci Kaohsiungu. Třináctipatrová stavba o rozloze více než 10.000 m2 je největší Ideální organizací Scientologické církve na světě a první svého druhu v Asii. Korunou slavnostního otevření byla první návštěva pana Davida Miscavige, předsedy rady Náboženského centra technologie a duchovního vůdce Scientologického náboženství, na Tchaj-wanu.

Pan Miscavige vedl slavnostní otevření a oslovil shromážděné scientology těmito slovy: “Je mi opravdu ctí tu být dnes s vámi v tento den, kdy řada snů došla naplnění: váš dlouhotrvající sen o tom, co se dnes tyčí před námi; přetrvávající sen všech scientologů doručit odkaz L. Ron Hubbarda všem lidem hovořícím Čínsky; a uskutečnění snu L. Rona Hubbarda, aby se alespoň v myšlenkách navrátil do Asie a daroval jí moudrost, se kterou se setkal v dlouhém toku času.

Cílem IAS je: „Sjednocovat, prosazovat, podporovat a chránit Scientologické náboženství a scientology ve všech částech světa, a tak dosáhnout cílů scientologie jak je napsal L. Ron Hubbard.“

Cílem IAS je:
„Sjednocovat, prosazovat, podporovat a chránit Scientologické náboženství a scientology ve všech částech světa, a tak dosáhnout cílů scientologie jak je napsal
L. Ron Hubbard.“

Všechny tyto sny se nyní uskuteční, neboť toto je ten den, kdy – jak říká jeden Čínský epigram – stužka padá jako hedvábí. Dveře první Ideální budovy organizace Scientologické církve jsou dokořán otevřené pro všechny lidi, kteří chtějí najít řešení pro problémy běžného života, které by jim umožnili žít lepší život, pochopit sebe a ostatní. Všechny scientologické organizace nabízejí kurzy, které mají za cíl ukázat studentům scientologických kurzů jak funguje lidská mysl, jaké jsou zákony komunikace, etiky, jak zvládat zlo, jak posílit dobro.

Podcenené akcie sú zaujímavou investičnou príležitosťou

Tvrdí Poradenstvo pre podnikateľov. Túto stratégiu bezozbytku využívajú aj niektoré fondy. Portfólio manažéri týchto fondov systematicky vyhľadávajú po celom svete “prehliadané, nechcené a nemilované” firmy, ktoré sú neodôvodnene mimo záujem hlavného investorského prúdu.

Potom čakajú, až príde ich čas, aby ich s výrazným ziskom predali. Táto stratégia je dlhodobo veľmi úspešná.

Úspešná stratégia prehliadaných firiem
Málokto má odvahu ísť proti hlavnému prúdu, nenasledovať dav. Ale neraz sa potvrdilo, že zachovanie si vlastného úsudku a chladné hlavy je tou správnou cestou, ako zarobiť.
Málokto má odvahu ísť proti hlavnému prúdu, nenasledovať dav. Ale neraz sa potvrdilo, že zachovanie si vlastného úsudku a chladné hlavy je tou správnou cestou, ako zarobiť.
Málokto má odvahu ísť proti hlavnému prúdu, nenasledovať dav. Ale neraz sa potvrdilo, že zachovanie si vlastného úsudku a chladné hlavy je tou správnou cestou, ako zarobiť.

Málokto má odvahu ísť proti hlavnému prúdu, nenasledovať dav. Ale neraz sa potvrdilo, že zachovanie si vlastného úsudku a chladné hlavy je tou správnou cestou, ako zarobiť.
Málokto má odvahu ísť proti hlavnému prúdu, nenasledovať dav. Ale neraz sa potvrdilo, že zachovanie si vlastného úsudku a chladné hlavy je tou správnou cestou, ako zarobiť.
Málokto má odvahu ísť proti hlavnému prúdu, nenasledovať dav. Ale neraz sa potvrdilo, že zachovanie si vlastného úsudku a chladné hlavy je tou správnou cestou, ako zarobiť.
Málokto má odvahu ísť proti hlavnému prúdu, nenasledovať dav. Ale neraz sa potvrdilo, že zachovanie si vlastného úsudku a chladné hlavy je tou správnou cestou, ako zarobiť.

Investičné Fondy, ktoré vsádzajú na silne pragmatický a trpezlivý investičný prístup s detailným zameraním na analýzu jednotlivých podceňovaných alebo prehliadaných firiem, sú pre investorov z výkonnostného hľadiska veľmi zaujímavé.

Zásadne nenakupujú to, čo je trendy, ale idú do hĺbky, idú po diskontných cenách, snaží sa nájsť medzeru, zľavu a niekedy aj chybu trhu. Práve taký okamih je ten správny čas na nákup. Viac na Podcenené akcie sú zaujímavou investičnou príležitosťou.