Prevádzkové náklady sú po cene zariadenia druhý najdôležitejší parameter pri výbere tlačiarne alebo multifunkčného zariadenia. Každý výrobca spotrebného materiálu uvádza výťažnosť toneru (resp. atramentu) počtom strán, ktoré toner (resp. kazeta) vytlačí do úplného vyprázdnenia. Tento údaj síce nezodpovedá skutočným nákladom (nakoľko skutočné pokrytie je vyššie), ale je možné tieto údaje navzájom porovnať a tak získať prehľad o cenách za tlač.

Na stránkach www.nakladynatlac.sk  nájdete orientačné prevádzkové náklady tlačiarní a multifunkčných zariadení určených prevažne do malých a domácich kancelárií. Momentálne sa v porovnaniach nachádzajú zariadenia výrobcov HP, Canon, Epson, Konica Minolta, Xerox, Brother, Lexmark a Samsung. V porovnaniach nájdte vždy len aktuálne modely, ktoré sú momentálne na trhu.

V porovnaní je výhradne originálny spotrebný materiál. Ak tlačiareň používa aj veľkokapacitný toner alebo atrament, je tento vo výpočte prednostne použitý. Teda vždy je kalkulovaná najlacnejšia tlač. Pri farebných zariadeniach sú náklady počítané samostatne pre čiernobielu a samostatne pre farebnú tlač. Pri farebnej tlači sa uvažuje aj s čiernym tonerom/atramentom. Pri atramentových zariadeniach sa náklady počítajú iba zo základných farieb (black – čierna, cyan – azúrovomodrá, yellow – žltá a magenta – purpurovočervená). Ak niektoré atramentové zariadenie používa viac druhov atramentov (napr. light magenta – svetlá purpurovočervená, ligh cyan – svetlá azúrovomodrá), nemá to vplyv na náklady, pretože pri miešaní farieb je spotreba atramentu rovnaká.

Skutočné prevádzkové náklady závisia na percentuálnom pokrytí toneru (resp. atramentu) na papieri formátu A4. Výrobcovia používajú na výpočet prevádzkových nákladov testovacie stránky, ktoré majú uvádzané pokrytie pri čiernobielej tlači 5% a pri farebnej tlači 5% pre každú farbu. Hlavne pri tlači fotografií môže pokrytie jednej farby dosiahnuť aj 30 % !

Atramentové tlačiarne

Pri výbere atramentovej tlačiarne uprednostňujte tie, ktoré majú farebné kazety samostatne vymeniteľné. Má to výrazný vplyv na náklady. Každá farba sa spotrebuje až do úplného vyprázdnenia. Naopak pri zariadeniach, ktoré majú farby spojené (cyan – azúrovomodrá, yellow – žltá a magenta – purpurovočervená sú v jednej kazete) sú náklady na tlač vyššie. Je to preto, lebo ak sa spotrebuje jedna farba (najčastejšie je to žltá, ktorá sa používa najviac), musíte vymeniť aj ostatné farby!

Ďalšia skutočnosť, ktorá má vplyv na na náklady na tlač pri atramentových tlačiarňach, je čistenie tlačovej hlavy. Táto činnosť sa vykonáva automaticky a spotrebúva sa pri nej atrament. Nie je to veľké množstvo, ale ak napríklad používate tlačiareň hlavne na čiernobielu tlač, môže sa stať (a stáva sa to), že sa Vám jednoducho farebné náplne spotrebujú počas určitého obdobia. Preto ak budete tlačiť farebne iba príležitostne a neuvažujete o tlači fotografii, zvážte radšej nákup čiernobielej laserovej tlačiarne.

Laserové tlačiarne

Niektoré laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia (napr. Lexmark, Brother, Minolta) majú samostatne vymeniteľný toner (prášok) a optický valec. Pri novej tlačiarni je v cene optický valec s plnou životnosťou, ktorá dosahuje 12 000 až 30 000 strán. Teda do prvej výmeny optického valca meníte iba toner. Prevádzka je lacnejšia o náklady za valec do prvej výmeny optického valca, čo pri malom objeme tlače (300 – 5000 strán mesačne) znamená výmenu valca za minimálne rok a možno aj nikdy.