Pokud jde o chemické složení, fyzikální vlastnosti a hygienické zabezpečení, musí pitná voda odpovídat vysokým standardům. V mnoha případech jsou však jednotlivé hodnoty limitní až překročené. Jedná se zejména o vodu čerpanou z vlastní studny nebo vrtu, kde je překročení některého z mnoha parametrů více než pravděpodobné. Špatné parametry vody vykazuje podle mnohých zkušeností ale i voda z veřejného vodovodu.

Na rozdíl od vlastního zdroje, kdy voda bývá nevhodná již v “základu”, se u vody z komunálního vodovodu problémy většinou nabalí až po cestě. Na vině je nejčastěji staré zkorodované potrubí, ze kterého se do vody uvolňují různé nežádoucí látky. Tyto látky pak také mohou být živnou půdou pro bakterie typu Legionella.

Nejčastější problém – vodní kámen

Vodní kámen je šedobílý povlak, který můžeme najít na obkladech, v hrncích a vodovodních bateriích. Vodní kámen velmi často zanáší topná tělesa v pračkách či v bojlerech, výrazně snižuje jejich účinnost a ve finále zaviní i jejich nutnou výměnu. Vodní kámen ovlivňuje i samotnou chuť vody a zanechává například nepěkný škraloup v kávě.

vodní kámen

Původce vodního kamene je tvrdá voda, tedy voda s přemírou vápníku a hořčíku, který je v ni rozpuštěný. Bohužel zejména v teplé vodě dochází ke srážení těchto prvků a vzniká onen nepříjemný povlak.

Jak se tvrdé vody zbavit?

Na trhu je několik zařízení různých principů, která změkčení vody nabízejí. V honu za úsporou lidé pořizují magnetické či elektromagnetické úpravny, které ale seriózní firmy často umisťují až do kategorie bludů. Jejich účinnost existuje, ale je velmi nízká. Navíc vápník a hořčík z vody neodstraňují, ale jen pozměňují jeho skupenství a když se pak voda více zahřeje, vodní kámen se opět objeví. Viz článek: “Pohádka o magnetickém změkčení”.

Další varianta je tzv. reverzní osmóza, která je ale spíše než pro domácnost vhodná pro průmysl. A proč? Reverzní osmóza je v podstatě membránový filtr který zachytí prakticky vše, co je větší, než molekula vody. Tímto filtrem je voda pod tlakem protlačována a veškeré znečištění membrána zachytí. Nakonec, samozřejmě jen v ideálním případě, zbude jen čistá voda, která se dobře hodí pro technické účely, ale určitě ne pro pití. Opravdu kvalitní reverzní osmóza je navíc poměrně drahé zařízení.

Jak tedy tvrdou vodu účinně změkčit, tak aby nás to zároveň nezruinovalo?

Nejpoužívanější metoda změkčení vody je tzv. iontová výměna. To je proces při kterém jsou problematické ionty vápníku a hořčíku nahrazeny ionty sodíku, který je pro člověka neškodný.
Iontová výměna nastává při průchodu vody skrz ionexovou náplň zařízení změkčovače vody.
Minerály způsobující tvrdost vody zachytí ionexová náplň a voda je zcela bez “tvrdosti”. Aby lidské tělo nebylo o minerály zcela ochuzeno, přimíchává se část původní tvrdé vody do vody změkčené. Výslednou tvrdost vody je možné regulovat tak, aby netvořila úsady a zároveň byla optimální pro lidskou spotřebu.

Další problémy vody

Mezi další běžné problémy vody můžeme řadit zejména kojencům nebezpečné dusičnany, a zvýšený obsah železa či manganu. Tyto problémy dokáže řešit obdobné zařízení jako je výše popsaný změkčovač vody. Použije se pouze jiné nastavení a jiná filtrační směs.

Tím ale výčet možných problémů vody nekončí. Dále můžete narazit na organické nečistoty, bakterie, písek, chlór nebo třeba i uran.

Vždy je potřeba nechat udělat rozbor a poradit se s odborníkem. Pokud si nejste kvalitou vaší vody zcela jisti, můžete se snadno a rychle poradit zde.

Kategorie: Bydlení